Vesti

Nova usluga direktne podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima

U cilju pružanja kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) uvodi uslugu direktne ekspertske podrške „na zahtev“ u oblasti upravljanja ljudskim resursima, u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ koji finansiraju Delegacija Evropske unije u Srbiji i Savet Evrope, a realizuje SKGO u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.

Ova usluga predstavlja podršku jedinicama lokalne samouprave koje nisu obuhvaćene paketima podrške opštinama i gradovima u okviru projekta i neće se naplaćivati. Fokus ovog vida podrške biće ključna pitanja, izazovi i potrebe gradova i opština u oblasti razvoja organizacije i funkcije upravljanja ljudskim resursima. 

Tehnička podrška podrazumeva unapređenje postojećih ili razvoj novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u oblasti upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa važećom regulativom i najboljim praksama, kao i podršku u prevazilaženju izazova u razvoju organizacije i funkcionisanja upravljanja ljudskim resursima. Tehnička podrška će se realizovati na terenu (u LS koje su korisnici podrške), kroz zajednički rad eksperata i zaposlenih u lokalnim samoupravama koje su korisnici podrške. Oblasti u kojima će biti moguće realizovati ovu vrstu podrške su: vrednovanje učinka zaposlenih, planiranje radnih mesta i zapošljavanje, organizacione promene, žalbeni postupak, disciplinska odgovornost, stručno usavršavanje, kadrovska evidencija zaposlenih i drugo.

Za ovu vrstu podrške, prijava se vrši popunjavanjem obrasca koji se nalazi na kraju teksta (u okviru obrasca je potrebno opisati situaciju za čije rešenje vam je potrebna tehnička podrška i navesti očekivanja od konsultantske podrške) i slanjem elektronskim putem na adresu: milos.mucok@skgo.org.

Pružanje ovog vida direktne podrške biće omogućeno do kraja oktobra 2021. godine.

S obzirom na to da je broj dana angažovanja eksperata na pružanju ove usluge ograničen, SKGO zadržava pravo da, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, odobri po jednu izabranu uslugu, odnosno omogući ravnomernu podršku svim zainteresovanim lokalnim samoupravama.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku SKGO za ljudske resurse u lokalnoj upravi, na mejl milos.mucok@skgo.org.

Pozivno pismo za tehničku podršku na zahtev u ULJR - ММ.docx

Zahtev za direktnu ekspertsku podrsku.doc