Vesti

Osnovana mreža Šampiona rodne ravnopravnosti

Osnivanje Mreže šampiona rodne ravnopravnost (GCN) nastalo je kao jedan od načina da se ojača političko zastupanje SKGO u cilju odbrane načela jednakih prava i mogućnosti, te i same rodne ravnopravnosti. Mrežu čine predstavnici gradova i opština koji su članovi različitih odbora SKGO, što nam pruža stratešku platformu za široki uticaj i promovisanje rodne ravnopravnosti.

Mreža je zvanično osnovana u Stokholmu tokom oktobra 2019. godine tokom sudijske posete u okviru Programa „Podrška lokalnim samuopravama u Srbiji na putu ka EU - druga faza“, koji finansira Vlada Švedske. Studijska poseta kao uvodna aktivnost obuhvatala je teorijsku i praktičnu izgradnju kapaciteta članova i članica mreže u oblasti uvođenja principa rodne ravnopravnosti i iz perspektive pojedinca i lokalne samouprave.

Srđan Vasiljević, iz opštine Raška i član SKGO Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu tokom posete je istakao: 

”Najjači utisak posete jeste da rodna ravnopravnost nije samo politički govor, već nešto što se zapravo sprovodi u praksi. Jasno je da ovde ljudi proaktivno rade na rodnom integrisanju umesto da pokušavaju da prilagode stvari koje su krenule po zlu. Ovo je dragoceno iskustvo za naše lokalno okruženje u Srbiji”.  

Tokom naredne godine članovi mreže Šampiona rodne ravnopravnosti biće kontinuirano obučavani uz individualnu mentorsku podršku, kako bi preneli snažan i održiv glas o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji. Ove aktivnosti predstavljaće odličnu priliku da se učini značajan pomak u realizaciji uvođenja rodne politike na lokalnom nivou u Srbiji.

Stalna konferencija gradova i opština ostaje izuzetno posvećena podršci svojim članicama kada je reč o poboljšanju pružanja usluga i kvaliteta života stanovnika u srpskim lokalnim samoupravama, kao i prilagođavanju standardima EU. SKGO se aktivno i snažno zalaže za uvođenje principa rodne ravnopravnosti u različite javne politike, poput poslovnog okruženja, vanrednih situacija, zaštite životne sredine, zdravlja i drugo.