Vesti

Uručeni sertifikati polaznicima eObuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Svečanim uručenjem sertifikata polaznicima u petak, 20. decembra 2019. godine završena je eObuka „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Obuka je akreditovana, a 147 polaznika iz 53 lokalne samouprave ostvarilo je pravo na sertifikat Nacionalne akademije za javnu upravu i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) – koja je akreditovani sprovodilac obuka.

Ovo je druga obuka na ovu temu, a biće organizovana i narednih godina u okviru Projekta "Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa "Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

E-obuka je trajala sedam nedelja i ponudila je ključne informacije, znanja i primere prakse od važnosti za sprovođenje principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama u oblastima kao što su: odgovorno upravljanje razvojem i javnim resursima, predvidivost upravnog postupanja, ekonomično i efikasno vršenje nadležnosti lokalne samouprave, zaštita prava i učešće građana u vođenju javnih poslova na lokalnom nivou, ravnopravnost i zabrana diskriminacije, transparentnost u obavljanju poslova lokalne samouprave i prevencija i sankcionisanje korupcije na lokalnom nivou.

„Ono što je osnovni cilj reforme javne uprave je omogućavanje boljeg života građana, kao i unapređenje kvaliteta usluga koje im pružamo. Te usluge mogu da budu kvalitetne jedino ukoliko ih pružaju profesionalci i zato vam se zahvaljujem na posvećenosti i angažovanju prilikom pohađanja obuke“, izjavio je Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave.

„U procesu reforme javne uprave predstoje nam koraci na profesionalizaciji i depolitizaciji uprave i da u jedinicama lokalne samouprave posvetimo posebnu pažnju jačanju stručnih i kadrovskih kapaciteta“, istakao je Mogić i dodao da su svakodnevni zahtevi od Vlade, resornih ministarstava i nekih novih prioriteta i obaveza, uzrokovali pitanja ko od zaposlenih ima veštine da odgovori na te izazove.

Mogić je najavio da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave počinje rad na pripremi programa reforme sistema lokalne samouprave u saradnji sa SKGO i ponovo uz podršku Vlade Švajcarske. Po njegovim rečima, ovaj program po prvi put u Srbiji treba da donese jedan strateški dokument koji se tiče samo reforme sistema lokalne samouprave. Ovaj dokument će obuhvatiti sve što postoji na lokalnom nivou: upravu, ustanove, preduzeća, organizaciju obavljanja poslova, finansiranje, izborni sistem, demografska kretanja i još mnogo toga.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO zahvalio Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na saradnji, UNOPS-u kao partneru i donatoru Vladi Švajcarske. On je čestitao učesnicima obuke koji su posle sedam nedelja intenzivnog rada na 13 lekcija i isti ovaj broj ispita – testova i zadataka, zajedno sa svojim mentorima - uspešno završili akreditovanu e-obuku i tako ostvarili pravo na sertifikat.

Staničić je u nastavku obraćanja posebno istakao reformu sistema javne uprave: „Radna grupa koja će raditi na izradi programa reforme sistema lokalne samouprave je odličan alat koji svima nama treba da pomogne da snimimo stanje u našem društvu, i da vidimo šta je potrebno uraditi“.

On je izjavio da je u procesu izrade programa značajno obratiti pažnju na dokumenta kojima smo pristupili kao društvo, a kao poseban naveo Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, koji je naša zemlja prihvatila kao članica Saveta Evrope. Naglasio je potrebu da se u procesu izrade ovog dokumenta prepoznaju svi koji mogu doprineti uspehu ovog procesa, jer smisao nije u potpunoj centralizaciji, ali ni decentralizaciji, već da u skladu sa principima dobrog upravljanja, ceo proces bude prvenstveno na korist onih kojima je namenjeno – građanima i privredi.

Dragan Mladenović, savetnik za dobro upravljanje na Programu SwissPRO iz Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) je izjavio kako će 2020. godine biti 10 godina kako je u Srbiji počelo da se govori o dobrom upravljanju.

„Na početku je bilo prilično naporno objasniti šta je dobro upravljanje i čemu to služi. Do sada smo uložili priličan napor da sada vi, kao jedan reprezentativan broj predstavnika lokalne samouprave prolazite obuku na temu dobrog upravljanja“, izjavio je Mladenović.

„Ovaj kurs koji ste prošli se nije bavio vašom ekspertizom, niko nije pokušavao da vas nauči nešto novo o poslu koji obavljate, naš cilj je bio da steknete i usvojite jedan drugačiji način razmišljanja u obavljanju svojih poslova“, rekao je Mladenović. On je naglasio da je ideja bila da svi učesnici eObuke postanu fokus tačke, na koje lokalne samouprave mogu da se oslone u trenutku kada rade neki razvojni dokument, politiku ili kada se radi na razvoju nekog projekta.

Program Swiss PRO je treći nastavak razvojnih programa Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge i po prvi put se realizuje u 99 gradova i opština u Srbiji, koji pripadaju zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, kao i Šumadiji.

Tokom uručenja sertifikata, posebno je istaknut uspeh osam polaznika eObuke koji su osvojili najveći broj bodova i to su: Bojana Maravik iz Šida, Milena Diković iz Stare Pazove, Hidajet Plojović iz Novog Pazara, Vesna Radojević iz Beograda, Ksenija Holender iz Kragujevca, Miloš Blagojević iz Sombora, Romko Papuga iz Šida i Svetlana Podvinski iz Beograda.