Vesti

Dvadeset godina saradnje SKGO i Ambasade Francuske u Srbiji

Danas je u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština potpisan zajednički akcioni plan između SKGO i Ambasade Francuske u Srbiji, kako bi se organizovale aktivnosti saradnje između dve institucije. Ovogodišnji akcioni plan biće fokusiran na pitanja rodne ravnopravnosti, poštovanja vladavine prava, podizanja svesti mladih i njihovog učešća u javnom životu, lokalnom ekonomskom razvoju, životnoj sredini i urbanom planiranju.

Ambasada Francuske u Srbiji i SKGO već 20 godina zajedno sarađuju na razvoju decentralizovane saradnje u Srbiji i stvaranju uslova za uspostavljanje partnerstava između lokalnih vlasti obe zemlje. Ova saradnja je takođe deo podrške Francuske Republike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i međunarodne saradnje gradova i opština.

Od 2009. godine realizuje se i Program međunarodnih volontera u SKGO, gde SKGO ima na raspolaganju jednog koordinatora koji se bavi saradnjom francuskih i srpskih opština.

U okviru podrške koju Francuska pruža Srbiji u procesu EU integracija, Odeljenje za saradnju i kulturu Ambasade Francuske nastoji da omogući da se realizuju projekti između srpskih i fracuskih opština što iz fondova ministarstava Francuske, tako i kroz konkurisanje iz evropskih fondova. Ambasada i SKGO takođe motivišu nove JLS da se uključe u saradnju sa francuskim opštinama i nastoje da uspostave odgovarajuće kontakte sa potencijalnim partnerima u Francuskoj.