Vesti

Pregled aktivnosti evropskih i regionalnih organizacija i asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti u periodu krize izazvane pandemijom virusa COVID 19


 

EVROPSKI KOMITET REGIONA - CoR

  • Konferencija predsednika CoR je usvojila 24. marta Akcioni plan koji poziva institucije EU da podstaknu podršku EU lokalnim liderima putem zdravstvenog mehanizma EU za vanredne situacije, sa ciljem da se, između ostalog, radi na koordinisanju raspodele osnovne medicinske opreme širom EU. Akcionim planom traži se finansijska podrška lokalnim preduzećima i osobama koje se suočavaju sa nezaposlenošću i nastojanjima EU za podršku u regionalnoj strategiji oporavka, koje su trenutno izradili mnogi regioni EU kako bi se stabilizovala ekonomija. https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/CoR-Action-plan-on-Covid19_24March2020%20.pdf
  • Komisija za prirodne resurse objavljuje redovni elektronski bilten sa vestima o COVID 19 krizi, sa fokusom na zdravlje, proizvodnju hrane i reagovanje u slučaju katastrofa, iz i za evropske regione.   https://cor.europa.eu/en/news/Pages/NAT-covid-19-crisis-bulletin-03.aspx

SAVET EVROPSKIH OPSTINA I REGIONA -CEMR

PLATFORMA (evropska platforma koja okuplja nacionalne, evropske i međunarodne asocijacije teritorijalnih zajednica, kao I gradova I regiona u cilju saradnje I razvoja)

KONGRES LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE

  • Uspostavljan je „hub“ znanja COVID 19 koji daje pregled odgovora mreža i asocijacija lokalnih vlasti, gradova i regiona na krizu i omogućava razmenu iskustava sa terena u svim evropskim zajednicama. https://covid-congress-hub.org/en/

INTERCULTURAL CITIES program Saveta Evrope 

EUROCITIES 

Mreža 130 velikih evropskih gradova iz preko 30 zemalja

  • Uspostavljena je posebna Platformu COVID-19 koja predstavlja pregled odgovora evropskih gradova na COVID 19 - gradske vesti, primere gradskih praksi, vesti o odlukama EU   https://covidnews.eurocities.eu/

Ujedinjeni gradovi i lokalne vlasti - UCLG

Agencija asocijacija lokalne demokratije - ALDA

Mreža udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Evrope - NALAS

  • E-bilten NALAS Digest, transformisan je u platformu za razmenu dobre prakse lokalnih samouprava i njihovih udruženja.
  • Organizovana je serija webinara u partnerstvu sa Inicijativom za prevenciju i reagovanje u vanrednim situacijama u Jugoistočnoj Evropi i NALAS e-akademija sprovodi internet kurs u oblasti upravljanja rizikom od katastrofa za profesionalce iz lokalne samouprave, dok je njena usluga brzog reagovanja pokrenula istraživanje za prikupljanje podataka o finansiranju KOVID-19 mera.
  • http://www.nalas.eu/News/NALAS_cov

Globalni parlament gradonačelnika - GPM

Kao upravljačko telo gradonačelnika sa svih kontinenata zasniva se na iskustvu, ekspertizi i rukovodstvu gradonačelnika u hvatanju u koštac sa lokalnim izazovima koji su rezultat globalnih problema.

  • Pokrenuta je online kampanja “Corona Crisis: Mayors Act Now” – inicijativa sa ciljem povezivanja gradonačelnika, gradova I lokalnih vlasti sa pregledom aktivnosti, lokalnih inicijativa, alata praktične politike, saopštenja i publikacija u vezi liderstva, kao i za razmenu pitanja i komentara. https://globalparliamentofmayors.org/mayorsactnow/    

Organizacija za ekonomski saradnju - OECD

Proizvodi studije o uticaju virusa Korona (KOVOD-19) na naše živote i društva širom sveta. Izveštaji će biti ažurirani na osnovu, kako se budu dobijala saznanja  o efektima krize i rešenjima koja se nalaze na teritorijalnom nivou.