Vesti

SKGO izradila modele akata za primenu Pravilnika o preventivnim merama

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) izradila je modele akata u cilju primene Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je doneo ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u sklopu unapređenja postojećeg zakonskog i podzakonskog okvira, sve u cilju suzbijanja širenja epidemije COVID 19.

U skladu sa ovim pravilnikom svi poslodavci su dužni da primene preventivne mere radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti.

Obaveza poslodavaca, a samim tim i lokalnih samouprava, je da u skladu sa ovim pravilnikom donesu plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti za sva radna mesta u radnoj okolini, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Navedeni modeli akata izrađeni su u cilju standardizovanog i jednoobraznog postupanja lokalnih samouprava prilikom propisivanja preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad, sve u cilju sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti.

U okviru modela date su dve mogućnosti primene navedenog pravilnika. Jedna mogućnost je kroz izmenu i dopunu akta o proceni rizika i inkorporaciju odredbi novog pravilnika u taj akt, a druga mogućnost je plan mera kao poseban akt koji čini sastavni deo akta o proceni rizika. 

Za detaljne informacije kontakt osoba je Miloš Mucok, e-mail: milos.mucok@skgo.org.  

Ovu aktivnost SKGO je realizovala u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - faza 3“, koji se realizuje uz podršku Vlade Švajcarske.

MODEL - Odluka o izmeni i dopuni akta o proceni rizika

MODEL - Odluka o pokretanju postupka izmene i dopune akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini

MODEL - Plan sprovođenja postupka procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini

MODEL - Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u gradskoj/opštinskoj upravi