Vesti

Novo izdanje SKGO o inspekcijskom nadzoru JLS u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju

U cilju pružanja podrške svojim članicama u sprovođenju nadležnosti u oblasti inspekcijskog nadzora, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) pripremila je Priručnik za inspekcijski nadzor jedinica lokalne samouprave u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju. 

SKGO već duži niz godina pruža podršku gradskim/opštinskim inspektorima koja se ogleda prvenstveno u pružanju savetodavne pomoći, obezbeđivanju modela dokumenata, instruktivnih materijala, organizovanju obuka i skupova za razmenu znanja i iskustava i sl. 

Priručnik za inspekcijski nadzor jedinica lokalne samouprave u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju je sveobuhvatan instruktivni materijal koji bi trebalo da doprinese unapređenju znanja i efikasnosti rada, kao i standardizaciji postupanja inspektora za drumski saobraćaj. Pored jasno predstavljenog pravnog okvira i preciziranih vrsta i načina vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju, publikacija sadrži i značajan broj modela dokumenata koje u okviru svog posla inspektori pripremaju.

U pripremi ovog Priručnika, SKGO je konsultovala Mrežu inspektora Srbije i prof. Bogoljuba Milosavljevića čiji su komentari i sugestije značajno unapredili tekst Priručnika.

Objavljivanje ove publikacije SKGO je realizovano kroz projekat „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. 

Preuzmite priručnik >>> 

Preuzmite modele akata >>>