Vesti

U pripremi Programi prekogranične saradnje

U toku je priprema Programa prekogranične saradnje Srbije sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Severnom Makedonijom za naredni period 2021-2027. U tu svrhu, pripremljen je Upitnik koji služi sagledavanju situacije u pograničnom regionu koji predstavlja područje na kojem se realizuju aktivnosti Programa.

Više informacija na sledećim linkovima:

PPS Srbija - Crna Gora

PPS Srbija - Bosna i Hercegovina

PPS - Srbija - Severna Makedonija