Vesti

Municipalne obveznice i lokalna samouprava u Srbiji

Stalna konferencija gradova i opština, u okviru aktivnosti Odbora SKGO za finansije, 24. i 25. oktobra 2009. godine, organizovala je dvodnevni kurs za predstavnike lokalnih samouprava na temu „Uvod u municipalne obveznice i razvoj opštinskog tržišta kapitala“. Ova aktivnost se realizovala u saradnji i kroz podršku MSP programa, koji realizuje MSP konsalting iz Kraljeva, a finansira Vlada Švajcarske. Kurs je pripremljen i održan od strane gospodina Grejema Češajera, koji je skoro 30 godina bio ekspert Evropske investicione banke na ovim pitanjima.

Kurs su otvorili i uvodne reči dali gospodin Slobodan Ilić, državni sekretar, i gospodin Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština.

Pomoćnik generalnog sekretara SKGO za finansije, Aleksandar Bućić naglasio je da na ovaj način, pripremom i realizacijom ovoga kursa, SKGO daje svojevrstan doprinos naporima u Republici Srbiji u pravcu razvoja dodatnog finansijskog instrumenta kakav predstavljaju municipalne obveznice, kao i razvoju tržišta kapitala.

Obrađene su sledeće teme: razvoj opštinskog tržišta kapitala, osnovni elementi ovog tržišta, osnovni pojmovi u vezi municipalnih obveznica, pojam krive prinosa i kamatnih stopa, obveznice i tokovi gotovine, kreditni i druge vrste rizika, investicione odluke i kriterijumi.

Takođe, kroz saradnju Udruženja banaka Srbije i Stalne konferencije gradova i opština, organizovan je i skup 14. i 15. oktobra 2009. godine na temu „Uloga banaka i lokalnih samouprava u postupku emisije municipalnih obveznica“. Skup je takođe finansijski podržan od strane Programa podrške opštinama koji sprovodi MSP Konsalting iz Kraljeva, i vodio ga je gospodin Grejem Češajer.

Učesnici ovih seminara bili su predstavnici relevantnih službi banaka, lokalnih samouprava, Ministarstva finansija i drugi. Pored razmatranja funkcionalnih zahteva i regulatornog okvira za tržišta kapitala, ovom prilikom su objašnjene uloge i zadaci svih učesnika u procesu emisije municipalnih obveznica: banaka pokrovitelja, lokalnih samouprava, finansijskih savetnika, garanata emisije, osiguravajućih kuća, itd. Nakon objašnjenja na koji način izraditi prospekt obveznica i sprovesti prodaju, učesnici su imali priliku da učestvuju u izradi studije slučaja čija je osnova bila emisija municipalnih obveznica.