Vesti

Javni poziv za dodelu nagrada gradovima i opštinama koje su najviše doprinele razvoju pristupačnosti u 2020. godini

Zaštitnik građana, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština - Savezom gradova i opština Srbije, po peti put zaredom, dodeljuje nagradu gradovima, opštinama i gradskim opštinama koji su u 2020. godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju.

Zaštitnik građana je pozvao jedinice lokalne samouprave da podnesu prijavu na javni poziv i na taj način prikažu i promovišu primere dobre prakse u razvoju pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2020. godini.

Zaštitnik građana podseća da je nagrada za pristupačnost nastala kao izraz potrebe da se u nastojanjima da se postigne inkluzivnije društvo u Srbiji ukaže na iskorake pojedinaca i/ili institucija u kreiranju primera dobre prakse koji doprinose kvalitetu života, služe kao model, inspiracija i ideja za sve i kao takvi su veoma značajni za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Istovremeno, nagrada ima za cilj da kontinuirano utiče na podizanje svesti i pošalje snažnu poruku o važnosti pristupačnosti, promovisanju principa Dizajn za sve i kreiranju okruženja i usluga koje mogu koristiti svi građani i građanke, odnosno inkluzivnog okruženja pristupačnog svima.

Rok za dostavljanje prijava je 20. april 2021. godine.

Javni poziv 2021.DOC

Prijavni formular 2021.doc

Vest preuzeta sa sajta https://www.ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/7008-2020-5