Vesti

Održana Generalna skupština NALAS-a

U periodu od 12-14. aprila 2021. godine održana je 16. skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS). Ovogodišnji skup održan je onlajn, omogućavajući uključivanje šire  publike (gradonačelnici, osoblje lokalnih samouprava, praktičari...).  Skupština je organizovana u saradnji sa nizom međunarodnih partnera i  nudila je veoma bogat program, koji se sastojao od šest različitih  događaja koji su se bavili savremenim temama od interesa za lokalne  samouprave u jugoistočnoj Evropi.

Generalna skupština NALAS-a počela je sa dva prateća događaja - Dijalog od grada do grada: Razmena iskustava iz Programa urbanog partnerstva i Razmena između Kongresa lokalnih vlasti iz Moldavije (CALM) i partnerskih udruženja lokalnih samouprava iz Južne i Istočne Evrope.

Prvi događaj, Dijalog od grada do grada, okupio je više od 150 učesnika i uspešno zaokružio Program urbanog partnerstva Svetske banke i Austrije (UPP), deleći njegovo dragoceno nasleđe. Predstavnici opština i gradova širom regiona predstavili su svoja iskustva sa korišćenjem alata razvijenih u ovom programu, kao što su samoprocena finansija opština, urbana revizija i kartice bodova građana.

Drugi događaj prvog dana (PLATFORMA Peer Exchange: CALM and Local Government Associations from South and Eastern Europe) pružio je specifičnu, prilagođenu podršku članici NALAS-a - Kongresu lokalnih vlasti iz Moldavije, putem razmene među kolegama, organizovane u partnerstvu sa CEMR PLATFORMA.

Više od 220 učesnika učestvovalo je na statutarnom zasedanju, drugog dana 16. generalne skupštine NALAS-a.

Glavna obraćanja bila su usredsređena na lokalnu demokratiju i evropske integracije u Jugoistočnoj Evropi. Učesnici su govorili o oporavku nakon COVID-19 pandemije, značaju ulaganja u reformu javne uprave u korist građana regiona i presudnoj ulozi lokalnih samouprava i njihovih nacionalnih i regionalnih udruženja.

Tokom statutarne sednice, NALAS je održao komemorativni pomen povodom smrti Mića Mićića, gradonačelnika grada Bijeljine, delegata Generalne skupštine NALAS-a i bivšeg predsednika NALAS-a. Gospodin Mićić ostaće upamćen po jedinstvenom vođstvu, mudrosti, podršci i inspiraciji u vođenju i razvoju mreže.

Na osnovu novog formata Generalne skupštine ove godine, delegati su doneli odluke onlajn glasanjem između 29. marta i 9. aprila 2021. Svi delegati su dali svoj glas, a Generalna skupština jednoglasno je odobrila predložene odluke u vezi sa izveštajima za 2020. godinu i planom rada za 2021. godinu.

Na osnovu sistema rotacije za predsedništvo NALAS-a, Tatiana Badan, predsednica opštine Selemet iz Moldavije i predsednica Kongresa lokalnih vlasti iz Moldavije, imenovana je za novog predsednika NALAS-a. Na mesto prvog potpredsednika NALAS-a imenovan je Antonio Ratković, predsednik Stalne konferencije gradova i opština i gradonačelnik Sombora.

Treći, poslednji dan 16. generalne skupštine NALAS-a pratilo je više od 200 učesnika, a održana su dva vrlo inspirativna događaja, usredsređena na održivi lokalni ekonomski razvoj.

Ispred Stalne konferencije gradova i opština zasedanju skupštine NALAS-a prisustvovali su Antonio Ratković, gradonačelnik Sombora i predsednik SKGO, Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja, Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, Nikola Tarbuk, zamenik generalnog sekretara SKGO i Aleksandra Vukmirović, šef Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO.

Za više informacija možete pogledati sledeće linkove na sajtu NALAS-a:

http://www.nalas.eu/News/GA2021_1

http://www.nalas.eu/News/GA2021_2

http://www.nalas.eu/News/GA2021_3