Vesti

Mreža za romska pitanja SKGO – Predstavljena iskustva u procesu ozakonjenja objekata u podstandardnim naseljima

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je deveti sastanak Mreže za romska pitanja koja je održana 26. maja 2021. godine. Tema sastanka bila je ozakonjenje stambenih objekata u romskim podstandardnim naseljima, a predstavljeno je istraživanje o  procesu ozakonjenja objekata, kao i preduzete aktivnosti u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO.    

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO se ovom prilikom zahvalio kolegama iz Delegacije Evropske unije na podršci u implementaciji Programa, kao i partnerima iz Vlade Srbije, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija.

„SKGO je tokom prethodne tri godine, doprinela jačanju lokalnih međuinstitucionalnih mehanizama kroz sprovođenje IPA 2016 Programa. Formirali smo 10 novih mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja, kao i 10 lokalnih multisektorskih koordinacionih tela za inkluziju Roma, opremili smo 30 mobilnih timova sa vozilom i računarom kako bi im olakšali svakodnevni rad. Uradili smo 20 lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma i Romkinja, i u toku je sprovođenje 10 operativnih planova za mobilne timove. U okviru Grant šeme IPA 2016 Programa uspešno je završeno sprovođenje 36 projekata koji su realizovani u periodu od septembra 2019. do marta 2021. godine“, izjavio je Staničić.

On je istakao da je kroz ovu akciju usvojeno 11 urbanističkih planova, podržana je izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture i pružena je podrška za ozakonjenje kuća u podstandardnim romskim naseljima u Somboru, Vršcu, Mladenovcu, Požarevcu, Paraćinu, Aleksincu, Pirotu, Leskovcu, Lebanu i Surdulici.

„Izradili smo Izveštaj o stanju u sektoru ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima u kome je analizirano 2153 predmeta o ozakonjenju objekata romske zajednice iz arhiva 10 JLS, a uz pomoć partnera iz JUKOM-a (Komiteta pravnika za ljudska prava) pružili smo pravnu podršku za ozakonjenje objekata za 563 stanovnika romskih podstandardnih naselja“, rekao je generalni sekretar SKGO, koji je dodao da je kao deo podrške procesu ozakonjenja objekata distribuirano više od 2500 primeraka vodiča ''Kako da ozakonite kuću'' koji je SKGO pripremila na srpskom i na romskom jeziku.

Stevan Gligorin, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je istakao da se saradnja Ministarstva i SKGO ogleda kroz kratkoročne i dugoročne inicijative kojim se poboljšava život romskog stanovništva, a to se posebno vidi i iz primera pospešivanja imunizacije.

Po njegovim rečima, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Nacionalnom akademijom za stručno usavršavanje nastoji da stimuliše lokalne lidere sa ciljem iskorišćavanja ekonomskog potencijala Roma, a imajući u vidu postojanja velikog broja mladih u ovoj nacionalnoj manjini.

Igor Miscevic - Izvestaj o ozakonjenju.pdf

Igor Miscevic - Vodic, iskustva sa terena, pravna podrska.pdf

Prezentacija Model resavanja imovnsko pravnih pitanja-Yucom.pdf

Predstavljanje modela akcionog plana-Yucom.pdf