Vesti

Održan prvi Evropski dan lokalne samouprave

Svake godine, tokom maja, širom Evrope organizuju se različiti događaji i sprovode aktivnosti koje imaju za cilj da nas podsete zašto je Evropska unija nastala, kako je započela njena izgradnja i kakva je bila vizija mirne i ujedinjene Evrope. Ove aktivnosti takođe imaju za cilj da se razgovara o trenutnom stanju unutar EU, ali i o tome kako ona treba da izgleda u budućnosti.

Tim povodom, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije i Delegacijom EU u Srbiji, organizovala je Evropski dan lokalne samouprave, događaj koji se prvi put održava ove godine. Skup je zamišljen kao platforma za promociju Evropske unije i njenih vrednosti prema lokalnoj samoupravi, ali i kao mogućnost za  razmenu informacija o trenutnom stanju u procesu pristupanja Srbije EU.

Uz predstavnike gradova i opština, na događaju su učestvovali i svi drugi važni akteri u procesu evropskih integracija Republike Srbije - predstavnici nacionalnog nivoa, predstavnici EU u Srbiji, predstavnici AP Vojvodine, akademske zajednice i civilnog društva.

Antonio Ratković, predsednik SKGO i gradonačelnik Sombora izjavio je da lokalne i regionalne vlasti imaju veoma važnu ulogu u oblikovanju evropske budućnosti, da su one nezaobilazan faktor, i da institucije EU sve više razumeju da politike i programi EU moraju odgovarati pravim potrebama građana lokalnih zajednica.

On je istakao da su EU integracije proces usvajanja i efikasne primene novih standarda od strane reformisane javne uprave: „Stub ovih reformi predstavlja efikasna, profesionalna, obrazovana lokalna uprava. SKGO pruža podršku razvoju i unapređenju znanja i kapaciteta lokalne samouprave da sprovedu propise i evropske standarde na lokalnom nivou“, zaključio je Ratković.

Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije u Vladi Republike Srbije istakla je da su evrointegracije i pristupni proces Srbije Evropskoj uniji ključni za društvo u celini, koje uključuje sve nivoe vlasti i sve relevantne aktere. Ona je rekla da je za lokalne samouprave posebno važan „klaster 1“ koji se odnosi na reformu javne uprave i „klaster 5“ koji se tiče resursa kohezione politike i poljoprivrede.

„Radimo na programiranju evropske pomoći za period 2021 – 2027. godine i jako je značajno da lokalne samouprave budu uključene u ovaj proces, posebno u oblasti zaštite životne sredine, što je u skladu sa politikama EU“, rekla je Joksimović i dodala da bi bilo korisno da se Evropski dan LS uspostavi kao tradicionalni događaj, što bi doprinelo tešnjoj i efikasnijoj saradnji.

Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji posebno je istakao načelo supsidijarnosti, kao jedno od osnovnih načela EU, po kome Evropa neće intervenisati tamo gde za tim nema potrebe, odnosno, u slučaju kada lokalni i regionalni nivo donese delotvorne mere i odluke.

„Mi pomažemo lokalnom i regionalnom nivou kroz različite mehanizme, posebno preko Komiteta regiona. U narednom periodu za lokalne samouprave je izuzetno značajno sprovođenje „Zelene agende“, uz važnu ulogu SKGO u procesu evrointegracija – koja će biti sve važnija“, istakao je Fabrici i naglasio da se glas organizacija civilnog društva mora čuti, čemu doprinosi i današnje potpisivanje sporazuma o saradnji.

Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave naglasila je da su solidarnost i saradnja neophodni na svim nivoima, posebno sada kada se suočavamo sa posledicama svetske pandemije.

„Reforma javne uprave je jedan od osnovnih stubova reformi u celini, jer bez neophodnih administrativnih kapaciteta nećemo moći da ih uspešno sprovedemo. Obezbedili smo sprovođenje Strategije RJU, ali i digitalizaciju i pojednostavljivanje administrativnih postupaka, čime olakšavamo živote našim građanima“, rekla je Obradović i dodala da je posebno ponosna na uspostavljanje 14 Jedinstvenih upravnih mesta u srpskim gradovima i opštinama, a da se u narednom periodu očekuje uspostavljanje još 11 novih.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO istakao je da je Program za reformu sistema lokalne samouprave, kao deo Reforme javne uprave, prošao opštu javnu raspravu i da se očekuje njegovo usvajanje na Vladi.

“Program podrazumeva novu viziju efikasnih lokalnih samouprava kroz jačanje njihovog položaja, unapređenje njihovog finansiranja i podizanje kvaliteta i dostupnosti njihovih usluga građanima i privredi”, rekao je Staničić i naveo da je Program izuzetno važan i u kontekstu evrointegracija, budući da se dve trećine evropskog pravnog okvira odnosi upravo na lokalne samouprave. On je zaključio da je potrebno pripremiti lokalnu administraciju na takvu vrstu izazova.

Tokom skupa potpisan je protokol o saradnji između SKGO i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, sa ciljem uređenja saradnje i koordinacije dveju institucija. Takođe, potpisan je i sporazum o saradnji SKGO i Nacionalnog konventa o EU, kako bi se formalizovala trajna i kontinuirana saradnja SKGO i Konventa u pružanju zajedničkog doprinosa gradova i opština i organizacija civilnog društva procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Evropski dan lokalne samouprave realizovan je u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, koju finansira Vlada Švedske, a sprovodi SKGO.