Vesti

Održan sastanak ZKO Evropske unije i Republike Srbije

Danas je održan sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) Komiteta regiona EU i Republike Srbije. Kopredsedavajući ovog tela su gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski sa srpske strane i predstavnik Državnog parlamenta Salzburga, g. Franc Šausberger, sa strane EU.

ZKO je telo koje okuplja predstavnike lokalnih i regionalnih vlasti Republike Srbije i Komiteta regiona EU, sa zadatkom da se pruži podrška procesu pristupanja u cilju promovisanja dijaloga i saradnje između lokalnih i regionalnih organa vlasti u EU i Srbiji i predstavlja mesto za pripremu regionalnih i lokalnih vlasti u RS za učešće u radu Komiteta regiona po stupanju u članstvo u EU.

Ambasadorka Republike Srbije pri EU Ana Hrustanović ukazala je na napredak u sprovođenju reformi u Republici Srbiji, kao i na to da je Srbija prva prihvatila novu metodologiju proširenja.

Ketrin Vent, šef jedinice za Srbiju pri Generalnoj direkciji za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije navela je da je za uspešnost procesa reformi u cilju pristupanja EU, važno da proces bude transparentan i inkluzivan, te da je SKGO glavni partner u ovom procesu. Ona je pozvala centralne vlasti u Srbiji da održe dijalog sa lokalnim vlastima u procesu pristupanja.

Antonio Ratković, predsednik SKGO i gradonačelnik Sombora ukazao je na to da, imajući u vidu novu metodologiju pristupnih pregovora i novu institucionalnu strukturu na nacionalnom nivou, očekujemo da će lokalna samouprava i SKGO i dalje nastaviti da budu važan partner u ovom procesu. 

"ZKO predstavlja važan forum za nas, kao jedinstvena forma koja omogućava da sa evropskim partnerima sa lokalnog i regionalnog nivoa razgovaramo o tome kako da najbolje sprovedemo evropske propise, koji su to izazovi na koje se nailazi, i koji su najbolji načini za prevazilaženje, kako bi se evropski standardi što kvalitetnije primenili", rekao je Ratković.

U okviru sesije 2 "Održivi oporavak od Kovid 19 krize zajedno sa regionalnim i lokalnim vlastima", Čedomir Rakić, državni sekretar u Ministarstvu državne u prave i lokalne samouprave (MDULS) naglasio je kvalitetnu saradnju SKGO I MDULS, naročito u reformi javne uprave. "Izbijanje pandemije Covid 19 je pokazalo koliko je važan napredak u oblasti digitalizacije i e-uprave za funkcionisanje države u upravljanju kriznim situacijama. To ne bi bilo moguće da nismo radili i na reformi naše administracije, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.", podvukao je Rakić . On je dodao da smo, imajući u vidu Strategiju reforme javne uprave i  njen sastavni deo Program za reformu sistema lokalne samouprave, kao  društvo pokazuali da sve reforme nemaju samo za cilj ispunjavaju  kriterijuma radi evropskog puta, već i da služe da država postane servis  građana – efikasna, dostupna, brza i delotovrna i moderna.

O krizi Covid 19 i uticaju na lokalne i regionalne vlasti govori su Jasmina Palurović, gradonačelnica Kruševca koja je navela aktivnosti grada u odgovoru na Covid 19, kao i međuopštinskoj saradnji, kao i gradonačelnica Sotirovski o primeru grada Niša. Gradonačelnik Ajdovščine i treći potpredsednik NALAS-a Tadej Beočanin predstavio je regionalno iskustvo Jugoistočne Evrope, dok je Ingve Engstrom šef I sektora operacija Delegacije EU u Srbiji ukazao na EU pomoć Srbiji u cilju savladavanja krize COVID 19.