Vesti

Predsedništvo SKGO održalo sedmu sednicu

Sedma sednica Predsedništva održana je 29. juna u prostorijama Stalne konferencija gradova i opština i prisustvovalo je 19 članova Predsedništva. Ovom prilikom, predstavljene su najvažnije aktivnosti koje je SKGO realizovala u periodu između dve sednice, a članovi Predsedništva informisani su i o statusu Programa reforme sistema lokalne samouprave čije se usvajanje očekuje u narednom periodu, kao i o ključnim rezultatima završenog Exhange 5 projekta i vidovima buduće podrške koja će biti pružena lokalnim samoupravama u okviru novog programa Exchange 6.

Na sednici je razmatrana i informacija o pripremi 49. skupštine SKGO i tim povodom Predsedništvo je upoznato sa procesom izrade novog Strateškog plana SKGO za period 2022-2025. Kao predlog istaknuto je i da se ovogodišnja skupština održi krajem novembra ili početkom decembra, uz napomenu da će format održavanja Skupštine SKGO zavisiti od trenutne epidemiološke situacije. Posebno je ukazano da je ovogodišnja skupština izborna skupština, što znači da će se birati članovi Predsedništva SKGO, članovi Nadzornog odbora SKGO, predsednici odbora SKGO, predsednik Nadzornog odbora i predsednik SKGO. Izbori za organe i tela SKGO sprovode se u skladu sa Izbornim pravilima koje je donela Skupština SKGO. Poslednjim izmenama i dopunama unapređene su izborne radnje, te je posebno istaknuto da će se ove godine podnošenje kandidatura za izbor u organe i tela obaviti elektronski, preko elektronske aplikacije odnosno internet portala, čija je izrada u toku. 

S obzirom na to da ove godine ističe mandat generalnom sekretaru, kao i da je generalni sekretar Đorđe Staničić obavestio članove Predsedništva o tome da odlazi  u penziju krajem ove godine, Predsedništvo je razmatralo pitanje utvrđivanja predloga za imenovanje generalnog sekretara SKGO. Članovi predsedništva istakli su nemerljiv značaj i uticaj gospodina Staničića na razvoj lokalne samouprave u prethodne dve decenije i na izrastanje SKGO u modernu asocijaciju lokalnih vlasti koja pruža veliku podršku svojim članicama i uživa njihovo puno poverenje i respektabilan status pred domaćim i međunarodnim partnerima. Predsedništvo SKGO je u skladu sa ovlašćenjem iz Statuta SKGO, jednoglasno utvrdilo Predlog 49. skupštini SKGO da se za generalnog sekretara u narednom četvorogodišnjem mandatu imenuje Nikola Tarbuk, sadašnji zamenik generalnog sekretara SKGO za zastupanje članstva. Gospodin Tarbuk je zaposlen u SKGO od početka 2006. godine i od tada je obavljao niz odgovornih upravljačkih funkcija u Stručnoj službi SKGO. U zaključku Predsedništva, istaknuto je da je gospodin Tarbuk svojim dugogodišnjim angažovanjem i posvećenošću razvoju organizacije, ali i kao ličnost od profesionalnog integriteta, prepoznat kako od kolega iz lokalne samouprave, tako i od ključnih nacionalnih i međunarodnih partnera.  U pitanju je profesionalac koji odlično poznaje funkcionisanje SKGO i lokalnu samoupravu u Srbiji, kao i glavne ciljeve nacionalne asocijacije lokalnih vlasti i onoga što ona treba da radi na zastupanju i daljem jačanju i unapređenju lokalne samouprave. Ovim predlogom, Predsedništvo SKGO je odalo priznanje generalnom sekretaru i njegovom timu, ali i istaklo značaj i potrebu očuvanja kontinuiteta u profesionalnom rukovođenju radom organizacije.

Tokom sednice, Predsedništvo je razmatralo i usvojilo sledeće odluke: 

  • Odluku o finansijskom izveštaju SKGO za 2020. godinu i rasporedu viška prihoda
  • Finansijski plan SKGO za 2021. godinu
  • Odluku o formiranju Radne grupe za učešće u procesu pregovaranja za izmene i dopune i zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS
  • Odluku o formiranju Mreže zaposlenih na poslovima evropskih integracija.