Vesti

Realizovana obuka o pripremi projekata po EU procedurama

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 15.09.2021. do 17.09.2021. godine organizovala je trodnevnu akreditovanu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „PRIPREMA PREDLOGA PROJEKATA PO PROCEDURAMA EVROPSKE UNIJE“ (2021-07-0602). Sprovođenje obuke realizovano je u okviru projekta „Javne i privatne finansije za razvoj – obezbeđivanje održivih lokalnih zajednica unapređivanjem planiranja lokalnog razvoja u Republici Srbiji“ koji se finansira iz bespovratnih sredstava slovačke razvojne pomoći (SlovakAid), a sprovodi posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), pri čemu je Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) implementacioni partner.

Cilj obuke bio je da se zaposleni u JLS koji obavljaju poslove u vezi sa upravljanjem projektima, lokalnim ekonomskim razvojem, finansijskim planiranjem i budžetom, ali i drugim poslovima relevantnim za upravljanje javnim politikama iz 5 korisničkih JLS (Prokuplje, Blace, Tutin, Nova Varoš i Bač) obuče za postupanje po osnovnim principima projektnog ciklusa i njihovu primenu u poslovanju, upute u raspoložive izvore finansiranja projekata od značaja za lokalni razvoj kao i za kvalitetno formulisanje prioriteta lokalne samouprave za finansiranje i za pripremu projektnih predloga po procedurama EU.