Vesti

Obuka „Priprema predloga projekata prema procedurama Evropske unije“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje sedam akreditovanih obuka „Priprema predloga projekata prema procedurama Evropske unije“.

Obuke će biti održane u sledećim terminima:

  • 22-24. septembar 2021. godine, Beograd
  • 6-8. oktobar 2021. godine, Niš
  • 11-13. oktobar 2021. godine, Vrnjačka Banja
  • 25-27. oktobar 2021. godine, Beograd
  • 27-29. oktobar 2021. godine, Novi Sad
  • 8-10. novembar 2021. godine Niš
  • 24-26. novembar 2021. godine, Zlatibor

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke i uspešno savladanog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za buduće korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja je Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org, 064 870 3339).

Agenda - SKGO trening - Priprema predloga projekata u skladu sa EU procedurama.pdf