Vesti

Radionice o procesu unapređenja uključivanja građana u izradu odluke o budžetu i transparentnosti budžeta

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je ciklus radionica „Razmena iskustva o procesu unapređenja  uključivanja građana u izradu odluke o budžetu JLS i transparentnosti budžeta“. Skupovi su održani u Beogradu i Nišu uz učešće više od 53 učesnika iz 30 lokalnih samouprava.

Odgovornost i otvorenost javne uprave na svim nivoima predstavlja standard modernih demokratskih društava i jedan od ciljeva kojima je Republika Srbija posvećena u skladu sa nacionalnom Strategijom reforme javne uprave, ali i kao učesnica međunarodnih aranžmana koji se odnose na javnu upravu i javne finansije. 

Cilj radionice bila je razmena iskustava predstavnika lokalnih samouprava o načinu uključivanja građana u budžetski proces kao i upotreba internet stranice i društvenih mreža za informisanje građana. Značaj javnog dijaloga o upravljanju javnim finansijama u ovom kontekstu je izrazit, a samo neki od instrumenata su transparentnost i javna dostupnost budžetskih akata lokalne samouprave, uključivanje građana u izradu budžeta lokalne samouprave, organizovanje javnih rasprava o nacrtu odluke o budžetu kao i publikovanje građanskih vodiča kroz budžetska akta.

Na radionicama svoja iskustva u radu učesnicima su preneli Jelena Pantić, rukovodilac Odeljenja za finansije u Opštinskoj upravi Veliko Gradište, Jasmina Trifunović, rukovodilac Odseka za poslove organa u Opštinskoj upravi Vrnjačka Banja, Biljana Stojković, rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije u Opštinskoj upravi Kovin, Hana Salihagić, načelnica Odeljenja za informisanje u Gradskoj upravi Novi Pazar, Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje u SKGO, Igor Pucarević, savetnik za dobro upravljanje u SKGO i Milijana Zdravković Mihajlov, stručna saradnica SKGO za participaciju i transparentnost.

Tokom radionice u Nišu predstavljeni su i rezultati prethodne dve faze projekta „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i najavljen je nastavak aktivnosti i mogućnost podrške opštinama i gradovima u oblasti uključivanja građana, kao i unapređenju administriranja izvornih prihoda JLS koje su planirane tokom treće faze ovog Projekta.

Radionice su organizovane u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske. Projekat je deo šireg programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).