Vesti

Sastanak Mreže za romska pitanja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je deseti sastanak Mreže za romska pitanja koji je održan 19. oktobra 2021. godine. Sastanak je zbog trenutne epidemiološke situacije održan onlajn putem, a prisutnim članovima Mreže obratili su se Ivan Milivojević, zamenik generalnog sekretara SKGO, Mirjana Ćojbašić, pomoćnica ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Stevan Gligorin, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i dr Mirjana Maksimović, program menadžerka iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Ivan Milivojević, zamenik generalnog sekretara SKGO je izjavio da Mreža obeležava šest godina od osnivanja i istakao njen značaj na sprovođenju inkluzije Roma i Romkinja na lokalnom nivou.

„SKGO je tokom prethodne tri i po godine, doprinela jačanju lokalnih međuinstitucionalnih mehanizama kroz sprovođenje IPA 2016 Programa. Trenutno, mi smo u završnoj fazi Programa koji traje do marta 2022. godine i posebno bih naglasio naš rad na terenu koji nije stao već je realizovan i pored otežavajućih okolnosti uzrokovanih pandemijom KOVID 19“, izjavio je Milivojević.

Milivojević je istakao da SKGO nastoji da osnaži zajednicu kako bi aktivno učestvovala u planiranju, sprovođenju i praćenju mera za inkluziju Roma, naročito kroz primenu principa socijalnog uključivanja “sa Romima i Romkinjama za Rome i Romkinje“, a ne samo za Rome bez njihove pune participacije.

Mirjana Ćojbašić, pomoćnica ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je istakla da je impresionirana rezultatima procesa inkluzije Roma u prethodnom periodu, a da je poseban utisak na nju ostavila posvećenost rešavanju pitanja Roma i Romkinja i kvalitet pružene podrške.

„Nadam se da ćemo kroz IPA 2020, koja se očekuje tokom sledeće godine, uspeti da unapredimo ovu oblast prvenstveno u oblasti socijalne zaštite, obuhvatajući najugroženije kategorije u ovom slučaju Rome i Romkinje i da nastavimo sa dobrom praksom koju smo do sada imali sa Stalnom konferencijom gradova i opština“, izjavila je gospođa Ćojbašić.

Stevan Gligorin, državni sekretar u MDULS je naglasio važnost postojanja platforme kao što je Mreža za romska pitanja koja okuplja različite zainteresovane strane koje imaju različit širok spektar delovanja, ali imaju i dve zajedničke osobine, a to je da žele dobro Romima i Romkinjama i da žele dobro Srbiji.

„Ovakve platforme su korisne i drago mi je što se ne dovodi pitanje da li je potrebno da se nastavi rad nakon okončanja projekta koji je započeo rad platforme. Rado ću uvek učestvovati u radu Mreže, jer smatram da je sinergija između različitih aktera minimum nakon koga se možemo nadati da ćemo napraviti neku suštinsku promenu za Rome u Srbiji“, rekao je Gligorin.    

On je istakao da je MDULS bilo inicijator akcije za pomoć građanima u procesu imunizacije kada je uz podršku velikog broja nacionalnih partnera, kao i međunarodnih organizacija obuhvaćeno 18000 osoba. Gligorin je rekao da ima još puno posla na ovom polju, a naročito na jugu Srbije i najavio novu akciju koja će obuhvatiti prvenstveno 15 lokalnih samouprava koje su u najvećoj potrebi.    

„Investiranjem u zdravlje Roma, investiramo u zdravlje Srbije i ovo pitanje je pitanje svih nas na kome ćemo nastaviti intenzivno da radimo“, zaključio je državni sekretar Stevan Gligorin.

Dr Mirjana Maksimović, program menadžerka iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji se zahvalila svim zainteresovanim stranama, a pre svega Stalnoj konferenciji gradova i opština i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i lokalnim samoupravama koje su učestvovale u programu.

„Iako se program završava, sigurna sam da ćemo nastaviti saradnju i tokom druge faze koju će SKGO implementirati iz IPA 2020 i sigurna sam da ćemo imati priliku da sarađujemo i tokom sledećih programa koje planiramo u okviru IPA 3. Za nas je inkluzija Roma jedan od prioriteta, i značajno je da Srbija u okviru IPA 3 može da povuče više sredstava za ova pitanja jer zemlje nemaju ograničenje po pitanju budžeta, jedini je uslov da projekti budu zreli i da može veoma brzo da dođe do procesa implementacije. Rezultat ovog programa je da imamo veliki broj lokalnih samouprava koje su spremne da implementiraju projekte vezane za inkluziju Roma i Romkinja“, izjavila je Maksimović.

Tokom sastanka Mreže predstavljena je akreditovana elektronska obuka ”Socijalna inkluzija Roma i Romkinja na lokalnom nivou“, koja će trajati 8 nedelja, a planirano je da počne u prvim danima novembra. Ova obuka namenjena je zaposlenima u lokalnim samoupravama koji su zaduženi za poslove nacionalnih manjina, kao i romskim koordinatorima i drugim članovima Mobilnog tima za inkluziju Roma.

U nastavku skupa predstavljena su i iskustva sa terena tokom pandemije, kao i nove inicijative za unapređenje stanja za inkluziju Roma i Romkinja na lokalnom nivou.