Vesti

Prvi sastanak Mreže zaposlenih na poslovima evropskih integracija SKGO

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje prvi sastanak Mreže zaposlenih na poslovima evropskih integracija, koji će biti održan u petak, 3. decembra 2021. godine, sa početkom u 12.00 časova, putem Zoom platforme. 

Cilj održavanja Prvog sastanka Mreže zaposlenih na poslovima evropskih integracija je bliže upoznavanje članova sa budućim načinom funkcionisanja i rada ove Mreže, kao i razmatranje aktuelnih pitanja u okviru pristupnih pregovora i korišćenja EU fondova i programa u Republici Srbiji, važnih za lokalnu samoupravu.

Link za registraciju: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwofu2qrTkjHdZGeS9oVAMpPMDibKXS8wHl

Kontakt za više informacija je koordinatorka Mreže Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO (aleksandra.vukmirovic@skgo.org, 011/3223-446) i Slobodan Milivojević, savetnik (slobodan.milivojevic@skgo.org, 011/7357928).

Sastanak se održava u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u  Srbiji na putu ka EU – Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske.

1. sastanak_MrezaSKGO_EUintegracije_Poziv.pdf

1.sastanak_Mreza_SKGO_EUintegracije- Agenda.pdf