Vesti

49. skupština SKGO održana u Beogradu

Izbor novog rukovodstva, predstavljanje i usvajanje Izveštaja o radu za 2021. godinu, potpisivanje sporazuma o dodeli sredstava u okviru projekta „Inicijativa za inkluziju faza 3“ i razmena mišljenja oko daljeg unapređenja rada lokalnih samouprava obeležili su 49. skupštinu Stalne konferencije gradova i opština čiji je radni naziv bio „Strateški pravci jačanja lokalne samouprave u Republici Srbiji“. Skup je održan 8. decembra 2021. godine u Beogradu.

Događaj je počeo malim iznenađenjem za sve učesnike, nastupom violiniste Stefana Milenkovića koji je odsvirao himnu „Bože pravde“ i jedno od dela kompozitora Frica Krajslera.

U uvodnom delu, Antonio Ratković, predsednik SKGO i gradonačelnik Sombora pozdravio je prisutne predstavnike gradova i opština, diplomatskog kora, kao partnerskih organizacija, a posebno se zahvalio Vladi Švajcarske Konfederacije, kao i Švajcarskoj agenciji za razvoj i saradnju (SDC) koja je, kako je naveo, godinama unazad velika podrška.


GRADONAČELNIK BEOGRADA ISTAKAO ZNAČAJ PODRŠKE SKGO

Ispred grada domaćina, prisutnima se obratio gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić koji je istakao značaj podrške koju Stalna konferencija gradova i opština pruža lokalnim samoupravama u Srbiji.

„Zahvaljujem se SKGO što nas usmerava i daje rešenja i primere dobre prakse, da ih razmenjujemo, sprovodimo i usaglašavamo. Ja sam došao iz sveta koji nije politika i iskren da budem nisam znao šta SKGO radi, ali danas shvatam i ponosan sam na tu saradnju. Naš zajednički cilj je da građani žive bolje,  i da se naši gradovi razvijaju“, poručio je Radojičić.

Govoreći o planovima razvoja glavnog grada, Radojičić je naveo značaj saradnje, povezivanja i razmene primera dobre prakse, a kao prioritete istakao je transparentnost u radu i racionalizaciju uprave kako bi se u što većoj meri približila građanima i pozitivno uticala na njihov kvalitet života.

Gradonačelnik Radojičić je kao vrlo važnu stvar istakao kako voditi računa o urbanom razvoju prestonice.

„Izazov je voditi grad i spojiti staro i tradicionalno, sa urbanim i modernim, i kako taj balans održati“, rekao je gradonačelnik Beograda, koji je naglasio da je njegova vizija prestonice zeleni grad po meri deteta.

U osvrtu na pandemiju korona virusa, gradonačelnik Beograda je izjavio da je digitalizacija u toj borbi ima važnu ulogu i da je Beograd u tome napravio iskorak i da se veruje da su i ostali gradovi i opštine učinili isto, naročito kada je reč o približavanju vakcinacije građanima.         


ŽAN-LUK EŠ - SKGO JE MOST IZMEĐU LOKALNIH SAMOUPRAVA

Žan-Luk Eš, otpravnik poslova u Ambasadi Švajcarske Konfederacije istakao je da su u Švajcarskoj lokalne samouprave od suštinske važnosti.

„Švajcarska i u Srbiji i u drugim zemljama podržava lokalne samouprave. Imamo izuzetnu saradnju sa SKGO, koja je most između lokalnih samouprava, drugih institucija i vlade. To je način da se radi, a vrlo važno je i razmenjivati dobru praksu“, rekao je Eš.

Eš je najavio i novu inicijativu koja će biti realizovana u saradnji sa Svetskom bankom, a odnosi se na održive zelene gradove. U tom smislu je kao važno istakao otvaranje klastera 4 u pristupnim pregovorima između Srbije i EU, koje se upravo odnosi na životnu sredinu.

„U pripremi je novi program koji se odnosi na zelene gradove i obuhvata i centralni i lokalni nivo do 2025. godine, a odnosi se i na klimatske promene“, naveo je on, istakavši da saradnja sa SKGO traje gotovo 30 godina, uz posebnu zahvalnost dojučerašnjem generalnom sekretaru SKGO Đorđu Staničiću na sjajnoj saradnji.


TOMAS ŠIB – PODRŠKA NEMAČKE ĆE BITI FOKUSIRANA NA KLIMATSKE PROMENE

Ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib je u svom pozdravnom govoru kao vrlo važnu istakao razmenu iskustava i znanja između opština, vlada i partnera što je, kako je rekao, vrlo važno za bolje razumevanje izazova sa kojima se različiti regioni suočavaju. Govoreći o projektima, istakao je da što su bolje prilagođeni lokalnim samoupravama, sasvim sigurno će biti i uspešniji.

„Ta saradnja ne bi bila uspešna bez partnerstva sa SKGO, koja je jedna od ključnih za implementaciju projekata“, naveo je on.

U osvrtu na podršku nemačke razvojne saradnje Romima i drugim marginalizovanim grupama, Šib je istakao značaj saradnje sa lokalnim samoupravama u sklopu projekta „Inicijativa za inkluziju“, koji je počeo svoju treću fazu potpisivanjem Sporazuma o saradnji na 49. skupštini SKGO.

„Potpisujemo i sporazum sa 10 opština, zajedno sa GIZ-om i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kako bi se podržale opštine koje rade na zapošljavanju pripadnika manjinskih grupa. Projekat počeo još 2017. godine i u okviru njega je više od 500 ljudi dobilo posao“, rekao je Šib.

Naveo je i da je na ovaj način više od 1.800 ljudi dobilo razne vrste podrške, da je podržano 1.400 porodica prethodnih godina, kao i da je tokom pandemije upravo tim ranjivim grupama podeljeno više od 35.000 paketa pomoći.

„Hvala opštinama na odličnoj saradnji. Važno je nastaviti sa projektima poput inkluzije marginalizovanih grupa. Romska zajednica je ugrožena i ranjiva, izložena visokom riziku od siromaštva. Nema prilike za obrazovanje i zapošljavanje, i mi nastavljamo podršku u tom pravcu“, izjavio je Šib.

Naveo je da se nastavlja faza 3 programa GIZ-a, i nada se uspešnoj saradnji. Zahvalio se lokalnim samoupravama, nadležnim ministarstvima i SKGO koja je implementacioni partner GIZ-a na ovom projektu.


Predstavljen Izveštaj o radu SKGO za 2021. godinu 

Antonio Ratković, predsednik SKGO i gradonačelnik Sombora je tokom zasedanja Skupštine predstavio Izveštaj o radu SKGO za 2021. godinu.

On je naveo je da su tokom 2021. godine održane četiri sednice Predsedništva, dva Nadzorna odbora, 17 sastanaka različitih mreža, 13 sednica odbora SKGO. Naveo je i da je formirana i Mreža sekretara gradova i opština, ali i Mreža  zaposlenih na poslovima evropskih integracija.

„SKGO je učestvovala u izradi brojnih nacionalnih dokumenata, od strategije zapošljavanja, preko zakona o klimatskim promenama, a radila je i na 20 strateških dokumenata i propisa koji su u pripremi poput Nacrta nacionalne stambene strategije, Nacrta zakona o cirkularnoj ekonomiji, Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu, komasaciji...“, naveo je on.

Pripremljene su analize stanja, odnosno ocene učinka u oblastima dobre uprave, upravljanja ljudskim resursima, lokalnih finansija, poreske administracije...

Govoreći o obukama, ističe da ih je bilo 12 na nacionalnom nivou, da je održano 68 vebinara, i da je na taj način obučeno skoro 2.000 polaznika iz lokalnih samouprava koji će dobiti nacionalne sertifikate.

Organizovane su i radionice i vebinari, njih 72, tako da je ukupno 5.400 zaposlenih prošlo kroz neke vidove obuke.

„I naredne godine možemo očekivati veliki broj edukativnih programa za lokalne vlasti. Sprovedeno je i više od 60 paketa podrške za lokalne samouprave, kako bi se unapredile usluge iz njihovog domena rada. Od administracije, preko upravljanja javnom svojinom, zaštita životne sredine... Takođe, u okviru tri grant šeme podržan je veliki broj gradova i opština, pa je tako za  upravljanje javnom svojinom EU izdvojila 3 miliona evra, za inkluziju Roma direktno je dodeljeno 1,9 miliona evra“, naveo je Ratković.

Tokom 2021. pripremljeno je više desetina modela lokalnih akata, od raznih priručnika, a radilo se i na stručnom usavršavanju. Lokalne samouprave dobile su prerađene informacije o 17 zakona , a preko servisa E-pitanje dobile su više od 900 odgovora.

"Međunarodnu saradnju SKGO odlikovalo je pružanje podrške učešću delegacije Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, zatim u aktivnostima Saveta evropskih opština i regiona, kao i u aktivnostima NALAS-a. Učestvovali smo na šestom danu proširenja EU u organizaciji Komiteta regiona, a podrška je pružena i predstavnicima nacionalne delegacije u Zajedničkom konsultativnom odboru Komiteta regiona EU i Srbije. Ostvarivana je kontinuirana bilateralna saradnja sa drugim asocijacijama lokalnih vlasti, pružena je podrška gradovima i opštinama u procesu bratimljenja, a nastavljena je i saradnja sa Ambasadom Francuske", izjavio je Ratković.

On je istakao da je SKGO je aktivno učestvovala u pripremnom procesu uvođenja kohezione politike u Republiku Srbiju, kao i u procesu programiranja IPA prekograničnih programa za novu finansijsku perspektivu za 2021-2027. godinu, kao i da je formirana Mreža zaposlenih na poslovima evropskih integracija.

Radilo se i na vidljivosti u medijima i društvenim mrežama, tako da je Tviter nalog SKGO ima 4.400 pratilaca, Fejsbuk poseta je oko 9.000 posetilaca mesečno, bilo je objavljeno 1.450 članaka i medijima, 80 puta se organizacija pojavila na televiziji, a organizovan je i tradicionalni novinarski konkurs.

Kada je reč o partnerima, istaknuta je vrlo dobra saradnja sa EU, Vladom  Švajcarske, Švedske, Nemačke, Slovačke, Savetom Evrope, UNDP, UNOPS, OEBS, Vladom Srbije i resornim ministarstvima.