Vesti

Održano savetovanje o optimizaciji i racionalizaciji mreža osnovnih škola

Skup na temu optimizacije i racionalizacije mreže osnovnih škola održan je 27. decembra 2021. godine u Beogradu u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovom prilikom prisutnima su se obratili Branko Ružić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Skup je zamišljen kao svojevrsno savetovanje između svih relevantnih aktera gde su sagledani problemi, trenutna situacija u ovoj oblasti i moguća rešenja za jedinice lokalne samouprave u vezi organizacije mreže osnovnih škola.

Ministar Ružić naglasio je da je Ministarstvo, imajući u vidu da su pojedine lokalne samouprave suočene sa poteškoćama i preprekama na putu donošenja optimalne mreže osnovnih škola, odlučilo da pozove na dijalog sve ključne aktere kako bi bili sagledani svi aspekti procesa optimizacije.

„Imajući dobru nameru, da ono što na prvi pogled doživljavamo kao pretnju pretvorimo u našu šansu za razvoj, očekujem da će na današnjem savetovanju biti donete preporuke i predlozi koji će postupak optimizacije i racionalizacije voditi u najboljem interesu učenika.“, rekao je Ružić.

Nikola Tarbuk istakao je da je današnje savetovanje izuzetno važno i da SKGO pozdravlja ideju i napore resornog ministarstva da se o ovoj značajnoj temi razgovara, da se promoviše najbolja praksa i da se lokalne vlasti pomognu u ovom zahtevnom procesu.

„Treba nastaviti i dodatno jačati dijalog lokalne samouprave i nacionalnih institucija ali i dijalog u okviru same lokalne zajednice – kroz komunikaciju lokalne samouprave, institucija i zaposlenih iz sistema obrazovanja i samih građana“, rekao je Tarbuk i dodao da će organizacija koju zastupa biti i dalje potpuno otvorena i veoma zainteresovana da pruži svu svoju stručnu i tehničku podršku svojim članicama i nacionalnim partnerima u ovom procesu.