Vesti

Rodna ravnopravnost u oku propisa i praksi

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 29. aprila 2022. godine organizovala je godišnju konferenciju „Rodna ravnopravnost u propisima i praksi“ uz učešće više od 50 predstavnika lokalnih samouprava, resornog ministarstva i domaćih i inostranih eksperata u oblasti rodne ravnopravnosti. Učesnicima skupa obratili su se Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO.

Današnja konferencija organizovana je u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU – druga faza“, koji finansira Vlada Švedske.

„Bez lokalnih samouprava, bez SKGO i međunarodnih saveznika za čovečnije društvo budućnosti, moći ćemo samo da čitamo o pravednijem društvu, a zajedničkim radom, moći ćemo i da ga živimo“, istakla je ministarka Čomić i zaključila da je okvir za taj život zapisan u usvojenim aktima, a plan za ostvarivanje je na svima nama.

Gordana Čomić je istakla da su Zakon, Nacionalna strategija i Akcioni plan rodne ravnopravnosti u Srbiji  dokumenta o životu i žena i muškaraca i veliki posao da budu usvojeni predstavlja manje od polovine posla koji nas čeka za pretvaranje svega zapisanog u svakodnevni život.

Nikola Tarbuk je naglasio da se koncept rodne ravnopravnosti prepoznaje kao jedan od ključnih uslova za stvaranje zajednice u kojoj svi njeni članovi imaju jednake šanse za lični, društveni i ekonomski razvoj.

„Neki od instituta koji su ugrađeni u Zakon o rodnoj ravnopravnosti su potpuno novi, dok su neki bili poznati i ranije, ali su sada dodatno i jasnije definisani. Sada je važno da se snažno založimo za što bolju implementaciju ovog zakona“, rekao je Tarbuk i dodao da će SKGO, kao savez gradova i opština, nastaviti da podržava lokalne samouprave u punoj implementaciji pravnog okvira i javnih politika i u merama koje vode ostvarenju rodno pravednijeg društva.

Tarbuk je izrazio uverenje da će novi zakonski okvir i njegova snažna implementacija u narednom periodu osigurati dalji razvoj lokalnog institucionalnog okvira, politika i mera koje obezbeđuju i podstiču rodnu ravnopravnost.

Skup je bio odlična prilika da se otvori dijalog i razmene informacije između nacionalnog i lokalnog nivoa vlasti, uz razmatranje novina i izazova u zakonskom okviru za rodnu ravnopravnost koje se odnose na lokalnu samoupravu.

U okviru stručnih panela razmatrani su relevantni propisi, prvenstveno Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021-2030, sa Akcionim planom za tekuću i narednu godinu, kao i uloga različitih činilaca na lokalnom nivou, uz diskusiju o narednim koracima koje je potrebno preduzeti. Bilo je reči o Indeksu rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, a uz buduće planove, predstavljene su i trenutne aktivnosti SKGO u ovoj značajnoj oblasti, posebno projektni paketi podrške opštinama i rad na polju rodno odgovornog budžetiranja.