Vesti

Konkurs "Ekoopština" za najbolje prakse o životnoj sredini u Srbiji

Konkurs „Ekoopština“ za opštine i škole u Srbiji otvoren je 10. maja 2022. na konferenciji za medije sazvanoj tim povodom u Ambasadi Francuske u Beogradu, koja je i organizator konkursa. Lokalne samouprave svoje projekte mogu da podnesu do 30. juna, a škole do 30. maja.

Ambasador Francuske Pjer Košar istakao je da tim projektom žele da promovišu i nagrade opštine u Srbiji koje se na lokalnom nivou bore protiv klimatskih promena i za zaštitu životne sredine kroz konkretne akcije. Kako je rekao, žele da nagrade opštine koje se bave zaštitom životne sredine u oblastima vodoprivrede, upravljanja kućnim otpadom, energetske efikasnosti zgrada i kategoriji pametni
gradovi.

Košar je istakao ključnu ulogu lokalnih vlasti u zaštiti planete. On je rekao da žele da nagrade i dve škole čiji učenici preduzimaju konkretne akcije u korist održivog razvoja - poput sakupljanja otpada u prirodnom okruženju ili promocije zajedničkog prevoza s roditeljima.

"Naš cilj je da ovom kategorijom „zelenih škola“ podstaknemo ekološku građansku svest mladih ljudi koji će biti budućnost Srbije", rekao je ambasador Košar.

Zamenik predsednika Stalne konferencija gradova i opština (SKGO) i predsednik opštine Šid, Zoran Semenović rekao je da SKGO podržava ovaj projekat jer je jedan od njihovih glavnih programskih ciljeva urbani razvoj na održiv način i uz zaštitu životne sredine.
Kako je istakao, za SKGO je važna razmena iskustava sa Francuskom jer se od lokalnih samouprava očekuje dostizanje evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine i SKGO pruža podršku na usaglašavanju sa standardima svim gradovima i opštinama.

Cilj konkursa je stvaranje platforme za razmenu znanja i iskustava između lokalnih samouprava, nevladinog sektora, državnih institucija i kompanija koje se bave održivim razvojem gradova.

Konkurs je zamišljen da podstiče razmenu dobrih praksi između Srbije i Francuske, a gradovi i opštine u Srbiji mogu se prijaviti u četiri kategorije - održivo upravljanje vodom i otpadom, energetska efikasnost i pametni gradovi. Osam najboljih lokalnih samouprava biće nagrađeno na svečanom skupu u oktobru 2022. godine.

Ambasada Francuske u Srbiji je prvi konkurs Ekoopština otvorila u saradnji sa Institutom Veolia, kompanijama Veolia, Sen-Goben, Dekatlon i institucijama SKGO i NALED.

Dodatne informacije o konkursu nalaze se na sajtu ekoopstina.rs, a kontakti u Ambasadi Francuske su biljana.komatovic@diplomatie.gouv.fr / françois-xavier.kowandy@diplomatie.gouv.fr / Tel: 011 3023643