Vesti

Produžen rok za slanje prijava do 19.05.2022. za međunarodno takmičenje za inovativna rešenja za cirkularni kulturni turizam u Baču, Sremskim Karlovcima i Irigu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u saradnji sa opštinama Bač, Sremski Karlovci i Irig i u partnerstvu sa još 14 međunarodnih organizacija, koje čine međunarodni konzorcijum, predvođen projektnim partnerom Haute Ecole ICHEC–ECAM–ISFSC iz Brisela – raspisala je Poziv za podnošenje predloga za najbolja inovativna rešenja za cirkularni kulturni turizam u opštinama Bač, Sremski Karlovci i Irig – koja bi se dalje razvijala na međunarodnom hakatonu u Briselu u septembru 2022. godine, kao i tokom četvoromesečnog programa Akceleracije, odnosno unapređivanja u pomenutim opštinama uz stručnu i materijalnu podršku.

Rok za podnošenje predloga produžen je do četvrtka, 19. maja 2022. godine u 18 časova. 

Najbolja rešenja, odnosno najbolji timovi imaće priliku da se prijave za dodatnu podršku, u iznosu do ukupno 96.000 € za sve pilot lokalitete nasleđa, za razvoj osnovne verzije produkta sa ciljem testiranja u realnom okruženju.

Pozivamo sve zainteresovane da se u što većem broju prijave.

Cilj ovog međunarodnog poziva otvorenog za učesnike iz Srbije je da se izabere i dodeli nagrada za najbolja rešenja koja bi se primenila u Baču, Sremskim Karlovcima i Irigu – sa fokusom na inovativne oblasti koje podrazumevaju:

  • savremeno tumačenje nasleđa,
  • duhovno iskustvo nasleđa,
  • priroda kao nasleđe,
  • ruralni suživot i/ili
  • čulno iskustvo nasleđa.

Inovativno rešenje za cirkularni turizam podrazumeva skup proizvoda i/ili usluga čiji je cilj stvaranje jedinstvenog iskustva, odnosno turističke usluge u skladu sa aktuelnim tendencijama kulturne i kreativne industrije, digitalizacije, preduzetništva i očuvanja prirode, tradicije i nasleđa.

Za prijavljivanje na takmičenje je potrebno kratko navesti idejno rešenje (5 pitanja do 2000 karaktera) i sastav tima (od četiri člana – pojedinca i/ili predstavnika pravnog lica) u skladu sa propozicijama konkursa na engleskom jeziku, dostupno do 19. maja 2022. godine:

SKGO je u saradnji sa opštinama Bač, Sremski Karlovci i Irig i u partnerstvu sa još 14 međunarodnih organizacija, dobila podršku iz EU Programa za istraživanje i inovacije HORIZONT 2020 za projekat “BeCulTOUR: Više od kulturnog turizma”. Ovaj projekat, koji je izabran kao najbolji na konkursu u konkurenciji od preko 80 predloga – ima za cilj unapređenje i inovativni održivi razvoj u oblastima: kulturnog, istorijskog, religijskog i prirodnog nasleđa i turizma u šest evropskih oblasti – među kojima je i Vojvodina, odnosno pomenute opštine.