Vesti

Goran Cvetanović, predsednik SKGO i gradonačelnik Leskovca preuzeo funkciju predsednika NALAS-a

Na 17. generalnoj Skupštini Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) održanoj 12. maja u Beogradu, funkciju predsedavajuće asocijacije u narednih godinu dana, preuzela je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Ispred organizacije, funkciju predsednika obavljaće dr sci. med. Goran Cvetanović, predsednik SKGO i gradonačelnik Leskovca.

Predsednik SKGO je ovom prilikom istakao da je velika je čast i privilegija predsedavati NALAS-om, organizacijom koja ima izuzetno značajnu ulogu u jačanju decentralizacije lokalnih samouprava i njihovih udruženja u cilju poboljšanja života građana.

„Tokom ove godine NALAS će razviti svoju novu strategiju za narednih pet godina. Ja ću voditi proces participacije, koji će osigurati da nova strategija odražava novonastale i razvojne potrebe i prioritete svih članica NALAS-a. Kako je trenutna NALAS-ova strategija i dalje veoma relevantna, ja bih zadržao fokus na održivom lokalnom razvoju i otpornosti lokalnih samouprava“, izjavio je gospodin Cvetanović.

„Za mene, kao gradonačelnika grada Leskovca, NALAS predstavlja platformu za razmenu znanja i iskustava sa kolegama iz lokalnih samouprava za učenje novih koncepata i ideja i pronalaženje rešenja za uobičajene, svakodnevne probleme tako da će predstojećih godinu dana biti izuzetno plodonosan i koristan period“, istakao je novizabrani predsednik NALAS-a.

Za potpredsednike NALAS-a imenovani su Mehmet Ergün Turan, gradonačelnik Fatiha u Istanbulu, Dušan Raičević, načelnik Opštine Bar, Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke.

U odsustvu Tatiana Badan, gradonačelnice moldavske opštine Selemet, predsednice NALAS-a u prethodnom mandatu, današnjom sednicom Skupštine predsedavao je Mehmet Ergun Turan, gradonačelnik opštine Fatih istakao je zadovoljstvo što su se delegati nakon dve godine suočavanja sa Kovid krizom okupili u Beogradu.

„Kao što svi znamo, potrebno je mnogo napora organa lokalne samouprave i njihovih udruženja da decentralizuju nadležnosti i fiskalnu moć kako bi poboljšali javne usluge kako bi naši građani uživali u boljem životu u svojoj zajednici. S druge strane, kada naše vlade moraju da upravljaju kriznim situacijama, svi reformski procesi mogu lako biti ili zamrznuti ili zaboravljeni. Međutim, upravo krizne situacije pokazuju koliko je važno da naša društva imaju jake lokalne samouprave koje čine naše zajednice otpornim na spoljne šokove“, istakao je Turan.

Prisutnim delegatima u uvodnom delu skupa obratili su se zvaničnici iz Srbije, regiona, kao i iz evropskih institucija.

Aleksandra Maletić, potpredsednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i potpredsednica Skupštine AP Vojvodine naglasila je partnerstvo NALAS-a i Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Ona je istakla dobre primere saradnje lokalnih vlasti tokom pandemije i izjavila da moramo stvoriti otporne zajednice, zbog čega je saradnja između lokalnih administracija veoma važna. Kao dobar primer gospođa Maletić je istakla regionalnu saradnju u okviru inicijative OPEN BALKAN.

Maja Mačužić Puzić, državna sekretarka u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS) pozdravila je delegate ispred Vlade Srbije i naglasila značaj NALAS-a za lokalne samouprave iz jugoistočne Evrope.

„MDULS je prepoznalo značaj Mreže asocijacija koja povezuje lokalne samouprave i ne samo povezivanje, već i prenos dobre prakse“, izjavila je Mačužić Puzić.

U nastavku obraćanja ona je naglasila da je SKGO uključena u proces reforme lokalne samouprave u Srbiji, a da je najveći uspeh te saradnje usvajanje Programa reforme lokalne samouprave 2022-2025.  

„Vizija Programa je jaka lokalna samouprava, cilj je sprovođenje reformi, što će se postići u saradnji sa SKGO. Saradnja sa NALAS-om svakako će doprineti prenosom dobre prakse tokom reformskih procesa u Republici Srbiji“, zaključila je državna sekretarka.

Anna Magyar, izvestilac o proširenju Komiteta regiona Saveta Evrope je naglasila da živimo u svetu koji se menja i da po njenom mišljenju politika pridruživanja EU mora da ponovo zaživi.

„Geostrateški alat je proširenje, i treba se vratiti na taj put, međutim imajući u vidu da se sve odluke u telima EU donose konsenzusom, postoji usporenje u procesu donošenju odluka“, rekla je Magyar.

Ona je izjavila da sa po njenom mišljenju sva poglavlja treba da budu otvorena sa Srbijom, a da lokalne samouprave moraju biti pouzdan partner u ovom procesu.

Putem video obraćanja, delegatima Skupštine obratio se Fabricio Rosi, generalni sekretar Saveta evropskih gradova i regiona (CEMR)   

Sastanak organizovan u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština pratila je diskusija o tome kako poboljšati lokalne usluge; gde su gradonačelnici kao ključne preduslove istakli digitalizaciju, borbu protiv krize i fiskalnu decentralizaciju.

Boban Đurović, predsednik Vrnjačke Banje i predstavnik SKGO ovom prilikom predstavio je ključne aktivnosti MDULS i SKGO u sprovođenju Programa reforme lokalne samouprave, i istakao izradu metodologija koje treba da pomognu da se sagledaju kapaciteti lokalnih samouprava za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti u cilju njihovog unapređenja, kao i nivoa usluga koje se pružaju građanima.

„U planu je da se urade nacionalne metodologije i alati koji će omogućiti, pre svega merenje dostupnosti i kvaliteta usluga lokalne samouprave, merenje neophodnih finansijskih, kadrovskih i tehničkih resursa za sprovođenje poslova lokalne samouprave i merenje zadovoljstva građana uslugama“, rekao je Đurović.

On je istakao i reformu upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama, i to prvenstveno uvođenjem kompetencija. Po njegovim rečima, ključan proces je i digitalizacija uprave i uvođenje elektronske uprave.

„Opštine i gradovi su svesni neophodnosti i benefita koji dobijaju kroz proces digitalizacije, ali im je potrebna podrška za implementaciju i sve neophodne korake u ovom procesu. Trenutno je u toku formiranje centralne elektronske pisarnice koja će omogućiti jedinstveno zavođenje i praćenje svih postupaka u javnom sektoru, kao i omogućavanje građanima da postupke obave elektronski i da u svakom trenutku uvid u status svog predmeta. Gradovi i opštine i naša asocijacija u ovom procesu sarađuju sa vladinom Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu“, izjavio je predsednik opštine Vrnjačka Banja.

U daljem izlaganju gospodin Đurović se osvrnuo i na značaj budžetskih portala koje je izradila SKGO, i naglasio da su oni mnogo doprineli unapređenu transparentnosti procesa izrade i praćenja realizacije budžeta u lokalnim samoupravama u kojima su uvedeni.

Na Skupštini je uručeno priznanje dugogodišnjem generalnom sekretaru SKGO Đorđu Staničiću za razvoj NALAS-a i lokalnih samouprava u regionu Jugoistočne Evrope.