Vesti

Nova usluga „e Uverenje“ dostupna na Portalu lokalne poreske administracije (LPA)

Na Portalu lokalne poreske administarcije lpa.gov.rs omogućena je nova usluga, podnošenje elektronskog zahteva i izdavanje eUverenja o izmirenim poreskim obavezama i zaduženjima po osnovu poreza na imovinu, kao i lokalnih taksi i naknada iz nadležnosti lokalne poreske administracije.

„U želji da građanima Srbije uštedimo vreme i odlaske na šaltere, unapređenjem jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije, omogućili smo da putem Portala LPA u par klikova podnesu zahtev za dobijanje uverenja, a elektronski dokument preuzmu na portalu LPA ili u svom eSandučetu na Portalu eUprave. Zahtev za dobijanje uverenja mogu podneti fizička, pravna lica i preduzetnici, a uslov za podnošenje zahteva je da građanin bude korisnik Portala eUprava, identifikovan visokim nivoom pouzdanosti – kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u klaudu, kartici ili USB tokenu“, rekao je dr. Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Ova usluga je trenutno dostupna u 37 lokalnih poreskih administracija, a očekuje se da će u narednom periodu i ostale lokalne samouprave pružiti ovu mogućnost svojim sugrađanima.

„Iz iskustva u saradnji sa lokalnim poreskim administracijama u Srbiji pribavljanje poreskih dokumenata je od strane građana istaknuto kao dugotrajan proces. Ovo se naročito pokazalo kao problematično i za lokalne poreske administracije u periodima masovnih apliciranja za poljoprivredne subvencije ili razne vidove socijalnih usluga gde se potvrda o izmirenju poreskih obaveza zahteva kao obavezan prilog dokumentaciji, te je dolazilo do zagušenja poslovnih procesa. Na inicijativu Gradske poreske uprave grada Novog Sada, u saradnji  sa Kancelarijom za eUpravu razvijena je nova elektronska usluga u sklopu dalje nadogradnje kvaliteta servisa koje lokalne samouprave pružaju svojim građanima“, navodi Aleksander Grunauer, direktor švajcarskog programa „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“.

Program Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana koji finansira Vlada Švajcarske, već nekoliko godina u saradnji sa Vladom Republike Srbije i Stalnom Konferencijom gradova i opština pomaže u poboljšanju kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou u oblasti poreske administracije i građanske participacije.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO je izjavio da je sticajem okolnosti lokalna poreska administracija deo javne uprave koji je među prvima počeo da usvaja veštine poslovanja u naprednijim informacionim sistemima i da nadalje drži korak sa uvođenjem i unapređenjem elektronskih usluga koje omogućavaju bolju i efikasniju javnu upravu.

„Zahvaljujući tome, danas imamo modernu LPA koja građanima i privredi elektronskim putem pruža na uvid poreske obaveze ili omogućuje elektronsko podnošenje prijava za utvrđivanje poreza na imovinu i izmirivanje obaveza. Najnovija usluga e-Uverenje o izmirenju poreskih obaveza, je još jedno u nizu inovativnih rešenja, neposredno motivisano praksom i predlozima samih LPA“, izjavio je Tarbuk.

On je naglasio da se Stalna konferencija pridružuje nastojanju da ovu uslugu/funkcionalnost u narednim mesecima uvedu i učine dostupnim svi gradovi i opštine.

„Izdavanje ovakvih uverenja preduslov je za ostvarivanje različitih prava i za pružanje usluga, od kojih su mnoge u nadležnosti lokalne samouprave“ zaključio je Nikola Tarbuk.

 Zahtev za dobijanje uverenja može se podneti svim lokalnim poreskim administracijama koje su omogućile obradu elektronskih uverenja. Zahtev se podnosi prema mestu prebivališta/sedišta ili prema opštini gde se lice vodi kao poreski obveznik.