Vesti

Stručna podrška za 30 lokalnih samouprava u okviru EU Exchange 6 programa

Svečana ceremonija povodom dodele paketa stručne podrške za 30 lokalnih samouprava u okviru Programa EU Exchange 6, održana je u Beogradu 24. juna 2022. godine. Program EU Exchange 6 - Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji, finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2019, a realizuje se u periodu od septembra 2021. do septembra 2024. godine, dok je vrednost donacije EU 2 miliona evra.

Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou uključene u realizaciju Programa su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo za evropske integracije i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) implementacioni partner.

Lokalne samouprave izabrane na osnovu javnog poziva, dobijaju pakete stručne podrške za: izradu planova razvoja, za izradu srednjoročnih planova, i za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata lokalne samouprave i to:

  • Paket podrške za izradu plana razvoja (12 LS): Boljevac, Vrnjačka Banja, Krupanj, Kraljevo, Veliko Gradište, Požarevac, Kruševac, Smederevska Palanka, Šabac, Surdulica, Gadžin Han i Čačak.
  • Paket podrške za izradu srednjoročnog plana (10 LS): Bela Palanka, Ražanj, Novi Pazar, Merošina, Niš, Raška, Sombor, Kanjiža, Bačka Topola i Aleksinac.
  • Paket podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata (9 LS): Pirot, Vranje, Požarevac, Kragujevac, Petrovac na Mlavi, Sremska Mitrovica, Prijepolje, Leskovac i Aranđelovac.

Ovom prilikom prisutnima se obratila Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije koja je istakla da je najvažnije da bude spremna lokalna samouprava, imajući u vidu da će iz IPA 3 pretpristupnih fondova za period od 2021. do 2027. godine mnogo sredstava ići u kapitalne infrastrukturne projekte.

Joksimović je kazala da bez osnažene samouprave možemo doći do problema u implementaciji i istakla da ne smemo da dozvolimo i da nećemo dozvoliti da se ne utroše sva sredstva koja su nam na raspolaganju.

Čestitala je lokalnim samoupravama koje su prošle selekcione procedure i kriterijume i koje će dobiti podršku i pojasnila da ne dobijaju grantove, novac, bespovratna sredstva, već tehničku pomoć za ono što smatra ključnim za lokalne samouprave u narednim godinama pogotovu, kako kaže, imajući u vidu velike kapitalne infrastrukturne projekte koje će se sprovoditi u Srbiji.

„To je planiranje, srednjoročno, programsko planiranje, kapitalno budžetiranje, povećana transparentnost, finansijska kontrola, sve ono što je važno i u smislu sprečavanja korupcije, ali pre svega u cilju odgovornog trošenja. Izuzetno je važno što će ta tehnička podrška otići u 30 lokalnih samouprava“, navodi.

Poručila je predstavnicima lokalnih samouprava da će uvek više sredstava dobiti ako regionalizuju projekat i ako razumeju značaj projekata koji prelaze granice isključivo njihovog grada ili opštine.

„Ako ima regionalnu komponentu, projekat odmah dobija na reputaciji i važnosti na listi projekata i veće su šanse da se novac povuče“, kaže Joksimović i dodaje da reforme koje očekuju lokalnu administraciju nisu lake i da zahtevaju angažman celog društva.

Kako navodi, u tom smislu fondovi koji stoje na raspolaganju - IPA fondovi su bili značajan izvor pomoći u prethodnim godinama i biće i u narednim godinama.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović je istakao da Ministarstvo ima jako dobru saradnju sa jedinicama lokalnih samouprava.

„Svim snagama se radi na unapređivanju planiranja lokalnih budžeta, ali i svih drugih potrebnih planova, kako bi one bile što efikasnije“, istakao je Stevanović i dodao da je planiranje inicijalni, prvi, ali i najvažniji korak, koji pokazuje pravac kojim se ide.

On je kazao da se mora imati jasno definisan put, kako bi se resursi, koji su ograničeni, aktivirali i usmerili na njihovo što svrsishodnije, ekonomičnije i efikasnije ostvarenje.

Direktor Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić rekla je da je potrebno raditi na izgradnji kapaciteta lokalnih samouprava, kao i da je potrebno iskoristiti ono što pruža Program.  

Ona se zahvalila EU na podršci za reformisanje planskog sistema u Srbiji, a u pogledu aktuelnih paketa podrške posredstvom EU Exchange 6 Programa, stavila je poseban naglasak na planove razvoja kao krovne dokumente razvojnog planiranja za svaku lokalnu samoupravu. Tošić je ukazala i na činjenicu da njihova izrada zahteva posvećenost učesnika procesa, kao i vreme u trajanju od oko godinu dana u proseku, koliko je i predviđeno odobrenim paketima podrške za 12 izabranih lokalnih samouprava.

Martin Klauke, šef sektora II operacija u Delegaciji EU istakao je značaj projekta za jačanje kapaciteta lokalne samouprave, i uopšte važnost činioca lokalne administracije za funkcionisanje države.

“Vi imate izuzetno važnu ulogu u celokupnom političkom procesu. Vi ste prvi nivo kontakta sa građanima i njihovi demokratski predstavnici. Na vama je da izražavate želje građana, ali takođe vi ste i prvi nivo za pružanje usluga građanima ove zemlje. Veoma sam zadovoljan zbog početka ovog projekta koji se najviše bavi planiranjem na nivou lokalnih javnih politika, kapitalnim ulaganjima i kontrolom utroška sredstava. Kao što možete videti iza mene – ovde imamo Program “Exchange 6”, to znači da su prethodno sprovedeni programi jedan do pet. Sarađujemo sa Stalnom konferencijom gradova i opština skoro 20 godina na veoma važnim temama, u koje smo uložili oko 35 miliona evra bespovratne EU podrške”, rekao je Klauke.

“Naučene lekcije sa ovog projekta poslužiće kao osnov za kreiranje novih politika. Zbog toga nastavljamo da podržavamo saradnju koja se ostvaruje između svih zainteresovanih strana na projektu“, zaključio je Klauke.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO je istakao da Program Exchange  zauzima posebno mesto među projektima razvojne pomoći i unutar Stalne konferencije i kod samih gradova i opština.

„Praktično nema opštine ili grada koji u okviru dosadašnjih šest faza nisi dobili neki vid podrške, kroz različite modalitete - grantove, pakete podrške ili stručno savetovanje i usavršavanje. Možemo reći da smo svi zajedno kroz program Exchange dosegli do svake lokalne zajednice i u određenoj meri uticali na njen razvoj – kroz oblasti ekonomskog ili socijalnog razvoja, zaštite životne sredine, poljoprivrede, ili pak sistemskim radom na pitanjima planiranja i budžetiranja u lokalnoj samoupravi“, rekao je Tarbuk.

On je naglasio da se program Exchange u prethodnim godinama pokazao i kao važan zamajac reformi planskog sistema i finansijskog upravljanja.

„Nova šesta faza programa Exchange prepoznata je i u Akcionom planu Programa za reformu sistema lokalne samouprave koji je prošle godine usvojila Vlada. Ovaj program posebno je prepoznat kao važna podrška u izradi planova razvoja i srednjoročnih planova, unapređenju kapitalnog planiranja i budžetiranja, sagledavanju usklađenosti srednjoročnih planova i programskih budžeta, unapređenju transparentnosti i rodne perspektive budžeta i interne finansijske kontrole“, istakao je Nikola Tarbuk.

„Prvo sagledavanje rezultata sprovođenja paketa podrške koje je dobilo 30 lokalnih samouprava, uslediće za godinu dana. I pored njihove zahtevnosti, očekujemo da ćemo svi zajedno na njih uspešno odgovoriti i postići željene rezultate i da ćemo još jednom potvrditi svrsishodnost podrške razvoju lokalne samouprave“, zaključio je generalni sekretar SKGO.

Sprovođenje Programa EU Exchange 6 neposredno je u funkciji reforme javne uprave na lokalnom nivou i primene propisa iz obuhvata planskog i budžetskog sistema. U okviru Programa primenjuju se različiti modaliteti podrške LS na teme od značaja za reformu javne uprave na lokalnom nivou.