Vesti

Odgovorno upravljanje javnim finansijama u periodu krize

Generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk učestvovao je 22. septembra na konferenciji „Odgovorno upravljanje javnim finansijama u periodu krize“, koja je organizovana povodom završetka projekta  „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“.

Na panelu koji je organizovan u okviru konferencije, pored generalnog sekretara SKGO, učestvovali su i Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije, Spomenka Wurzburger, pomoćnica ministra finansija, Rade Šević, pomoćnik direktora Poreske uprave, Aleksandar Prica , predsednik upravnog odbora Asocijacije Duga iz Šapca i Marta Arsovska Tomovska, savetnica u okviru Tima reforma javne uprave.

U uvodnom delu skupa prisutnima su se obratili Karin Mekdonald, šefica odeljenja za razvojnu saradnju Ambasade Švedske, kao i Yakup Beris iz Programa za razvoj Ujedinjenih nacija.

Tokom panel diskusije, učesnici su, iz perspektive institucija koje predstavljaju, dali svoje viđenje funkcionisanja i rada iz sfere javnih finansija, u uslovima pandemijske krize, a od skoro i krize u Ukrajini.

Generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk je istakao da je svaka kriza prilika za razvoj i napredak i da je organizacija na pravi način odgovorila izazovima koje je postavila kriza COVID-19.

„Kao organizacija smo se brzo adaptirali na onlajn tranziciju u radu i verujem da smo u tome bili uspešni. Sada onlajn funkcionisanje predstavlja standard koji planiramo da unapređujemo u narednom periodu“, rekao je Tarbuk.

Govoreći o budžetskom portalu kao specifičnom alatu, Tarbuk je rekao da namera bila da se poveća transparentnost lokalnih finansija, kao i da proces donošenja lokalnih budžeta bude razumljiviji – najpre odbornicima lokalnih skupština.

„Budžetski portal sada u mnogome doprinosi i pripremi budžeta, dostupan je i građanima i sada sve relevantne informacije mogu da se sagledaju na jednom mestu. Portal gradi i poverenje između lokalne samouprave i lokalne zajednice jer je sada sve transparentno“, istakao je Tarbuk i dodao da je dodatni benefit i unapređivanje znanja lokalne zajednice o budžetu.

"Stalno učimo i usavršavamo se. Bavimo se javnim finansijama jako dugo, a dalji razvoj ide u pravcu fiskalne decentralizacije, stabilnosti i fleksibilnosti lokalnih prihoda. Postoji svakako i drugi pravac koji se kreće ka upravljanju lokalnim sistemom finansija, posebno kroz razvoj kvalitetnih kadrova", zaključio je Tarbuk.

Projekat „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ je realizovao UNDP uz finansijsku podršku Vlade Švedske, SKGO je bila jedan od partnera na projektu, zadužena za komponentu transparentnosti upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.