Vesti

Sekretari skupština lokalnih samouprava iz cele Srbije u Novom Sadu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) uz podršku Švajcarske kancelarije za saradnju i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), organizuje drugi sastanak Mreže sekretara gradova, opština i gradskih opština u Novom Sadu u periodu od 28. do 30. novembra 2022. godine. Događaj je svečano otvoren 28. novembra u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Aleksandar Martinović, ministar državne uprave i lokalne samouprave, je tokom uvodnog obraćanja naglasio da Ministarstvo prepoznaje važnost rada sekretara skupština, jer u njima vidi prave sagovornike za teme koje se, pre svega, tiču očuvanja zakonitosti i unapređenja efikasnosti rada samih skupština, na čemu počiva i funkcionisanje jedinica lokalne samouprave u celini. On je istakao da se od sekretara skupština očekuje najviši stepen stručnosti, odgovornosti i ažurnosti, te ukazao na važnost njihove komunikacije sa nadležnim ministarstvima po svim pitanjima primene propisa na osnovu kojih skupštine jedinica lokalne samouprave donose odluke iz okvira svoje nadležnosti.

Učesnike je pozdravila predsednica Skupštine Grada Novog Sada Jelena Marinković Radomirović naglasivši da stručnost, teorijsko znanje i iskustvo sekretara lokalnih skupština čine da se u izradi propisa i njegovoj primeni ostvari učinak u praksi.

„Uzimajući u obzir da se unapređenje rada lokalnih parlamenata direktno odnosi na unapređenje poslova od opšteg interesa za razvoj lokala, jasno je zašto ovakvi susreti imaju poseban značaj i smisao unutar vašeg poziva i vaše profesije. Razvijenost lokalne samouprave jedan je od uslova demokratije i pravne države, pa time i vladavine prava. A bez vladavine prava nema ni sigurnosti, a ni države. Zato vaš doprinos u čitavom ovom procesu jeste veoma značajan“, poručila je predsednica gradskog parlamenta.

„U okviru inicijative čiji je cilj da se unapredi transparentnost, efikasnost rada i politički dijalog u parlamentima širom Srbije pomažemo i jačanje saradnje između lokalnih skupština“, izjavio je Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji, i dodao: „Kako bismo doprineli da se poveća odgovornost poslanika, kao i učešće građana u donošenju odluka podržali smo uspostavljanje sednica van sedišta, javnih slušanja, neformalnih međupartijskih mreža, kao i uvođenje inovativnih rešenja poput e-parlamenta. Verujemo da će, razmenom dobrih praksi, sekretari lokalnih parlamenata okupljeni u ovoj Mreži uspeti brže da prevaziđu zajedničke izazove, kako bi ojačali demokratiju na lokalnom nivou.“

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO  je istakao značaj lokalne skupštine kao najvišeg organa lokalne samouprave, jedinog organa čije članove građani neposredno biraju. On je naglasio da Skupština pored predsednika opština i gradonačelnika, članova veća, pravobranioca i ombudsmana, bira i sekretare od kojih zavisi i kvalitet rada skupština gradova, opština i gradskih opština, odnosno kvalitet odluka koje one donose.

Učesnicima su se obratili i Nikola Banjac, generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine i Ričard Koli, šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske u Srbiji.

Teme skupa su uloga i značaj institucije lokalnog ombudsmana, kao i iskustva i primena novog Zakona o lokalnim izborima, a učesnici će biti i deo diskusije o unapređenju ovog zakonskog rešenja. Takođe, ovom prilikom biće predstavljen i Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave, dokument koji se sastoji se od 12 etičkih načela i odnosi se na sva lica izabrana, postavljena i imenovana u organ opštine ili grada, javnog preduzeća, ustanove i drugog pravnog lica čiji je osnivač ili član lokalna samouprava.

Foto UNDP