Vesti

Održana Šesta sednica Predsedništva SKGO

Na sednici Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština održanoj 1. marta 2023. godine, potpisan je godišnji akcioni plan između SKGO i Ambasade Republike Francuske. Sporazum su potpisali Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO i Stanislas Pjere, savetnik za saradnju i kulturu Ambasade Republike Francuske i direktor Francuskog instituta u Beogradu. Ovom prilikom predstavljena je i nova faza projekta „Eko opština“ koji sprovodi Ambasada Francuske.

Predsednik SKGO i gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović ovom prilikom izjavio da SKGO sa Ambasadom Francuske sarađuje duži niz godina, a da se potvrda partnerstva ogleda u zajedničkim aktivnostima na stvaranju partnerstva lokalnih samouprava između dve države.

„Posebnu podršku Ambasada pruža u procesu evrointegracija i međunarodne saradnje. U okviru podrške koju Francuska pruža Srbiji u procesu EU integracija, Služba za saradnju Ambasade nastoji da pruža podršku za realizaciju projekata između srpskih i francuskih opština“, izjavio je Cvetanović i dodao da je saradnja rezultirala izgradnje kapaciteta za lokalnu administraciju, ruralnog razvoja, životne sredine, omladinske politike, izgradnje kapaciteta SKGO, kao i promocije francuske kulture i jezika na lokalnom nivou.

„Jedna od izuzetno uspešnih aktivnosti bio je projekat „Eko opština“ na kome su prošle godine učestvovale srpske opštine i gradovi i dobili nagrade. Projekat je francusko-srpska platforma za saradnju na izazovima održivog razvoja kroz identifikaciju dobre prakse u lokalnim samoupravama, a osam nagrađenih opština dobile su studijska putovanja u Francusku“, izjavio je predsednik SKGO.

Ambasador Republike Francuske u Republici Srbiji Pjer Košar istakao je da u Francuskoj postoji veliko interesovanje za saradnju sa lokalnim samoupravama iz Srbije, a dokaz za to su Dani saradnje organizovani tokom novembra u Dižonu.

„Zadovoljstvo mi je zbog velikog interesovanja gradova i opština za takmičenje „Eko opština“, koje je dalo novi elan našoj decentralizovanoj saradnji“, izjavio je Košar.

Ambasador Francuske je pohvalio kvalitet projekata na prošlogodišnjem konkursu i pozvao prisutne da učestvuju i u novoj fazi ovog konkursa.

Tokom radnog dela sednice članovi Predsedništva su verifikovali Zapisnik sa 50. skupštine SKGO, usvojili zapisnik sa prethodne sednice Predsedništva, kao i Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strateškog plana SKGO (2022-2025) za 2022. godinu.

Ivan Milivojević, zamenik generalnog sekretara za usluge članstvu predstavio je Akcioni plan za implementaciju Strateškog plana SKGO za 2023. godinu, a Predsedništvo je imalo priliku i da raspravlja o predlozima lokalnih samouprava za izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Tim povodom, Milena Radomirović, programska direktorka za planski sistem i javne finansije predstavila je Inicijativu za uvođenje naknade za korišćenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije kroz hidroakumulaciju veštačkih jezera, koju je Predsedništvo podržalo i ovlastilo Stručnu službu da prirpemi finalni tekst inicijative i da je uputi nadležno ministarstvu, kao i da nastavi razgovor i pregovore sa svim nadležnim institucijama u vezi ovog veoma važnog pitanja za gradove i opštine.

Informaciju o učešću SKGO u pripremama za izmene i dopune sistemskih propisa u oblasti stanovanja i održavanja stambenih zgrada, planiranja i izgradnje, komunalnih delatnosti i uređivanja položaja izbeglica, članovima Predsedništva predstavio je Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara za zastupanje.

Imajući u vidu da se tokom marta održava XVIII Generalna skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS), članovi Predsedništva usvojili su odluku da će organizaciju na ovom skupu predstavljati Goran Cvetanović, predsednik SKGO i gradonačelnik Leskovca i Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja. Imajući u vidu da ove godine SKGO završava predsedavanje ovom organizacijom, generalni sekretar Nikola Tarbuk zahvalio se gospodinu Cvetanoviću na izvrsnom predsedavanju NALAS-om, čime je značajno podignut ugled naše organizacije u regionu. Takođe, NALAS je uputio poziv za učešće u pratećem programu Generalne skupštine predstavnicima Novog Sada, Pirota, Valjeva i Vranja. 

U Strazburu je 28. februara održan godišnji koordinacioni sastanak Evropske nedelje lokalne demokratije, manifestacije koja se održava pod okriljem Saveta Evrope, na kome su prisustvovali predstavnici grada Kragujevca i opština Bač i Svrljig. Članovi Predsedništva obavešteni su od strane Aleksandre Vukmirović, šefa Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju o aktivnostima naše delegacije na sastanku tokom koga su predstavnici Kragujevca i Bača dobili titulu Partnera za izdanje Evropske nedelje lokalne demokratije 2022. Ova titula dodeljena je na osnovu aktivnosti i informacija koje su date u prijavama, o čemu je obavešten i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Članovima Predsedništva predstavljena su i dva nova projekta čiju je realizaciju SKGO započeo tokom januara. Vladimir Zafirović predstavio je projekat „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija, dok je Milena Vojinović predstavila program „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Ivan Milivojević, zamenik generalnog sekretara za usluge članstvu upoznao je prisutne i sa informacijom o javnim pozivima za podršku lokalnim samoupravama u organizaciji SKGO. On je istakao da će SKGO u okviru EU Exchange 6 programa podržati 29 lokalnih samouprava u procesu izrade planova razvoja, izrade srednjoročnih planova i unapređenja planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata. U sklopu poziva za podršku za uspostavljanje ili unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i/ili funkcije interne revizije koji se takođe realizuje u okviru EU Exchange 6 programa, SKGO će u narednom periodu podržati po pet lokalnih samouprava. U vezi javnog poziv za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u primeni principa dobre uprave u 2022. godini, koji sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa SKGO, Milivojević je naglasio da će SKGO sa pobednicima konkursa potpisati posebne ugovore o donaciji koja se dodeljuje iz budžeta programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, a na osnovu predloga za nabavku opreme, dobara i/ili radova opredeljenih za potrebe unapređenja dobrog upravljanja.