Vesti

Međuopštinskom saradnjom do poboljšanja kvaliteta života građana na lokalu

Međuopštinska saradnja je jedan od najvažnijih reformskih pravaca funkcionalnog unapređenja lokalne samouprave, koja će u značajnoj meri poboljšati kvalitet života građana i pojeftiniti usluge na lokalu, naglašeno je danas na sastanku Mreže načelnika gradova, opština i gradskih opština Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). 

Maja Mačužić Puzić, državna sekretarka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), podsetila je ovom prilikom prisutne da je mogućnost saradnje gradova i opština obezbeđena izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi iz 2018. godine, a sa ciljem da ih dodatno motiviše na udruživanje Ministarstvo je, uz podršku Vlade Švajcarske, uspostavilo i Fond za međuopštinsku saradnju.

„Kroz Fond je do sada podržano 16 projekata, odnosno čak 53 međuopštinska partnerstva. Na ovaj način, udruživanjem ljudskih, tehničko-tehnoloških i finansijskih resursa i organizacijom zajedničkih korisnički orijentisanih službi olakšavamo funkcionisanje lokalnih samouprava, građanima pružamo konkretne benefite i bolje uslove života i rada i gradimo upravu po meri svih nas“, istakla je Mačužić Puzić i dodala da je međuopštinska saradnja ujedno izuzetan podstrek ravnomernom regionalnom razvoju zemlje.

Rihard Koli, šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske istakao je da Vlada Švajcarske više od 15 godina podržava gradove i opštine u Srbiji i da je uspostavljeno snažno partnerstvo sa SKGO i MDULS u cilju reforme lokalne samouprave u moderne, demokratske institucije sposobne da pružaju kvalitetne usluge građanima.

„Lokalne samouprave su oblik vlasti najbliži građanima i zauzimaju ključnu poziciju u sklopu razvojne pomoći Vlade Švajcarske, sa željom da građani budu u fokusu njihovog rada“, rekao je Koli i dodao da će uspostavljanjem međuopštinske saradnje, lokalne samouprave moći da pruže kompleksnije usluge građanima.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO izjavio je da organizacija deli viziju sistemskog razvoja međuopštinske saradnje u Srbiji, koja ima potencijal da bude ozbiljan katalizator i generator razvoja lokalnih zajednica.

„Postoje najmanje dva razloga za uspostavljanje međuopštinske saradnje - prvi je udruživanje resursa koje treba da dovede do unapređenja kvaliteta i dostupnosti usluga građanima i privredi u lokalnoj zajednici, a drugi su ograničeni resursi i značajna razlika u kapacitetima gradova i opština za obavljanje svih odgovornosti lokalne samouprave. Za ovakve izazove u praksi, jedno od najboljih rešenja je međuopštinska saradnja, odnosno udruživanje resursa i sinergijsko delovanje na ostvarivanju lokalnih usluga, kroz saradnju između lokalnih zajednica”, naglasio je Tarbuk.

Generalni sekretar je istakao da SKGO kontinuirano pruža podršku članicama u procesu uspostavljanja međuopštinske saradnje, a da se ta podrška nastavlja današnjim predstavljanjem Smernica za osnivanje međuopštinskih preduzeća, kao i pratećih modela osnivačkih sporazuma i ugovora.

Mreža je radno telo SKGO, osnovano u cilju uspostavljanja kontinuiranog praćenja  primene propisa i međusobne razmene znanja i iskustava najviših  rukovodioca iz lokalne uprave.

Ovaj skup SKGO organizuje u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu”, koji podržava Vlada Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.