Vesti

Serija vebinara na temu zaštite prava pacijenata

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu” koji podržava Vlada Švajcarske, organizuje akreditovane obuke/vebinare na temu „Zaštita prava pacijenata“.

Obuka/vebinar će biti održana u sledećim terminima:

  • 4-5. septembar 2023. godine
  • 7-8. septembar 2023. godine
  • 11-12. septembar 2023. godine

Obuke/vebinari se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2023. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2023. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Svrha podrške je da doprinese uspostavljanju standardizovanog, dostupnog i efekstivnog sistema zaštite prava pacijenata od strane lokalne samouprave, u cilju ostvarivanja prava na dostupnu, kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu. Cilj intervencije je da se kroz 3 vebinara-online obuke predstavnici JLS koji obavljaju poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata, kao i predstavnici saveta za zdravlje: upoznaju sa transparentnim i dostupnim sistemom zaštite prava pacijenata, koji podrazumeva razumevanje zakonskog okvira koji reguliše ovu oblast; upoznaju sa svih 19 instituta koji se odnose na prava pacijenata; osposobe da primene procedure u postupanju zaštite prava pacijenata i upoznaju sličnosti i razlike u nadležnosti savetnika pacijenata i zdravstvene inspekcije.

Prijava za obuke se razlikuje za zaposlene u sistemu JLS i za ostale učesnike (predstavnike saveta za zdravlje, zdravstvene inspektore, zdravstvene radnike itd). Zaposleni u sistemu JLS, kao i imenovana lica se prijavljuju preko platforme NAJU (Nacionalne akademije za javnu upravu).

Link za prijavu zaposlenih u JSL na akreditovanu obuku Zaštita prava pacijenata u okviru platforme NAJU:

NAPOMENA: Ukoliko niste ranije registrovani na LMS platformi Nacionalne akademije za javnu upravu potrebno je da najpre izvršite registraciju na sledećem linku https://lms.napa.gov.rs/

Na linku https://www.napa.gov.rs/tekst/1235/prijava-na-obuke.php možete pronaći dodatne informacije (mejlovi za komunikaciju i uputstva) za registraciju na platformu.

Učesnici koji žele da pohađaju obuku, a nisu zaposleni u organima lokalne samouprave i pri tome institucija/organizacija iz koje dolaze nije registrovana na LMS platformi Nacionalne akademije za javnu upravu mogu se prijaviti na obuku preko sledećih linkova:

NAPOMENA: navedeni linkovi su prijava za učešće na obuci. Po obavljenoj prijavi, automatski ćete dobiti link za uključivanje na obuku.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jasmini Tanasić, programskoj direktorki za društveni razvoj na mejl jasmina.tanasic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3315.

Dnevni red obuke

Pozivno pismo

Opis programa obuke