Vesti

Predstavljena iskustva i izazovi u uspostavljanju jedinstvenih upravnih mesta

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) uz podršku nemačke razvojne saradnje organizovali su konferenciju „Unapređenje efikasnosti i kvaliteta usluga na lokalnom nivou - iskustva i izazovi u uspostavljanju jedinstvenih upravnih mesta“, kao finalnu aktivnost na projektu koji je u proteklom periodu podržavala nemačka razvojna saradnja u okviru šireg projekta „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, koji implementira GIZ.

Učesnicima skupa obratili su se dr Aleksandar Martinović, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Karsten Mejer Vifhauzen, zamenik ambasadorke SR Nemačke u Srbiji i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović naveo je da je projekat pomogao da 11 gradova i opština ojača kapacitete i poboljša kvalitet usluga koje se pružaju građanima i privredi, a podsetio je i na to da Ministarstvo pruža finansijsku podršku lokalnim samoupravama za uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta, kao modernih uslužnih centara gde građani na jednom mestu ostvaruju više prava.   

„Ukupno 345 miliona dinara budžetskih sredstava Ministarstvo je uložilo u uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta. Za četiri godine, u periodu od septembra 2019. do danas, otvoreno je 40 JUM-ova, dok se do kraja godine očekuje još 15 novih. To znači da ćemo uskoro imati ukupno 55 JUM-ova i da će skoro trećina teritorije Srbije biti pokrivena ovim jedinstvenim centrima za pružanje usluga“, rekao je Martinović.

On je dodao da je kao resorni ministar obišao značajan broj JUM-ova i da je zadovoljan njihovim funkcionisanjem, a naročito time što se u njima građani i službenici lako snalaze. Kako je rekao, Ministarstvo trenutno radi na kompletiranju normativnog okvira u ovoj oblasti i formiralo je Radnu grupu koja priprema radnu verziju teksta Uredbe o jedinstvenom upravnom mestu, te da će inicijalni tekst uskoro biti završen.   

Karsten Mejer Vifhauzen, zamenik ambasadorke SR Nemačke u Republici Srbiji istakao je da Nemačka podržava napore Republike Srbije u tome da postane član Evropske unije, a da su jačanje demokratskih institucija i javne uprave, kao i nastavak reformi od ključne važnosti.

„Lokalne samouprave su najbliže građanima i unapređenje njihovog rada direktno utiče na unapređenje kvaliteta života građana. Srbija je napravila velike korake u ovom pravcu, posebno kada se radi o javnoj upravi. To doprinosi sigurnosti, vidljivosti i poverenju u javne ustanove“, izjavio je Vifhauzen.

Generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk je naglasio da u povezivanju administrativnih postupaka ključnu ulogu ima saradnja javnih institucija, u ovom slučaju organa jedinica lokalne samouprave i ustanova koje deluju u lokalnoj zajednici.

„U prethodnom periodu kroz ovaj projekat podržali smo novih 11 gradova i opština u našoj zemlji. Kroz ovu podršku oko 70 administrativnih postupaka povezano je na način koji štedi vreme, energiju i novac građana, a poseban značaj i efekti ovog projekta nalazi se u podatku da se 41 povezana procedura odnosi na građane kojima je potrebna dodatna pomoć i podrška“, rekao je Tarbuk i dodao da je reč o građanima kojima je potrebna finansijska pomoć u najrazličitijim vidovima od materijalne pomoći, dečijeg dodatka, do subvencionisanih cena komunalnih usluga i energenata. 

„Saradnja institucija je jedan od ključnih preduslova za povećanje kvaliteta i dostupnosti  javnih usluga odnosno za njihovu efikasnost, bilo da one povezuju svoje administrativne procedure, da razmenjuju podatke i informacije ili da samo edukuju građane o načinu na koji mogu ostvariti neko svoje pravo ili uslugu, bez obzira koji organ je za to nadležan“, zaključio je Tarbuk.

Tokom konferencije je održana i panel diskusija na temu iskustava u uspostavljanju jedinstvenih upravnih mesta i najboljih praksi i izazova u ovoj oblasti. Na panelu su učestvovali predstavnici Vrbasa, Kragujevca, Lajkovca, Leskovca i Požarevca.