Vesti

SKGO – Laureat glavne nagrade za poseban doprinos afirmisanju prava na pristup informacijama od javnog značaja

Na svečanosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana prava javnosti da zna (28. septembar) u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, istaknutim organima vlasti i organizacijama dodeljena su priznanja za njihov izuzetan doprinos promociji prava javnosti da zna. Ovo priznanje, koje se svake godine dodeljuje, ima za cilj da nagradi napore onih koji su se istakli u širenju transparentnosti, odgovornosti i slobode informacija, i dodeljuje se u nekoliko kategorija. 

Među dobitnicima ovog prestižnog priznanja je i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) kojoj je uručena glavna nagrada – prelazna statueta za poseban doprinos afirmisanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Poverenik Milan Marinović istakao je da je nagrada rezultat velikog doprinosa koji je SKGO pružila u pomaganju svim jedinicama lokalne samouprave da ispune svoje obaveze, kako kroz edukacije o pristupu informacijama od javnog značaja, tako i u oblasti ispunjavanja obaveza po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Preuzimajući prelaznu statuetu, Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO, zahvalio se na priznanju, prepoznatom radu i postignućima Stalne konferencije gradova i opština i naglasio da su za ovu nagradu zaslužni zaposleni u SKGO, posebno oni koji rade na pitanjima slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja. Takođe, veliku zaslugu za ovu nagradu, koja je dodeljena SKGO imaju i brojni ljudi zaposleni u lokalnim organima, koji sarađuju sa SKGO na razvoju i unapređenju kapaciteta lokalne samouprave u Srbiji. Konačno, za uspešne rezultate Stalne konferencije u afirmisanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, veliku zaslugu imaju i međunarodni partneri, pre svega Vlada Švajcarske Konfederacije, koja direktno podržava aktivnosti SKGO u ovoj oblasti ali i drugi partneri koji podržavaju rad organizacije.

Pored SKGO, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, dodelio je nagrade za unapređenje prava na slobodan pristup informacijama i Nacionalnoj akademiji za javnu upravu u kategoriji republičkih organa, Višem javnom tužilaštvu u Smederevu u kategoriji pravosudnih organa, Gradu Leskovcu u kategoriji organa lokalne samouprave i Skupštini AP Vojvodine u kategoriji pokrajinskih organa. Ove godine dodeljena je i nagrada ostalim organima vlasti, a dobitnik je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, a dodeljene su i dve specijalne nagrade – jedna za doprinos edukaciji u oblasti prava na pristup informacijama od javnog značaja, koju je dobio Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, a druga za izvršenje zakonskih obaveza u otežanim uslovima, koju je dobila OŠ „Šarski odred“, Sivce - Štrpce.

Ova dodela priznanja naglašava važnost slobodnog pristupa informacijama, posebno u svetu gde je transparentnost institucija od suštinskog značaja za očuvanje demokratije i vladavine prava.

Međunarodni dan prava javnosti da zna, koji se obeležava 28. septembra, proglasila je Organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija (UNESCO) dana 17. novembra 2015. godine, a Generalna skupština Ujedinjenih nacija ga je proglasila 15. oktobra 2019. godine. Na ovaj način naglašen je značaj poštovanja slobode mišljenja i izražavanja, uključujući i pravo da se traži, dobije i saopšti informacija, koje je sadržano, kako u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, tako i u Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima. U Republici Srbiji se ovaj dan obeležava od 2006. godine u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.