Vesti

Objavljen Javni poziv za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2023. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je Javni poziv za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u primeni principa dobre uprave u 2023. godini („Službeni Glasnik RS“, br. 8/24 od 02. februara 2024. godine). Godišnja nagrada se dodeljuje lokalnim samoupravama u vidu novčanog iznosa, a u cilju finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave na svojoj teritoriji.

Pravo na učešće imaju svi gradovi, opštine, kao i gradske opštine koje prijavu podnose uz saglasnost grada koja se potvrđuje aktom gradonačelnika, a sve u skladu sa uslovima javnog poziva i uz dostavljanje adekvatne prateće dokumentacije.   

Godišnja nagrada za najbolju praksu dodeljuje se u četiri oblasti dobrog upravljanja:

  • efikasnost i delotvornost,
  • transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave,
  • odgovornost i vladavina prava, i
  • ravnopravnost i anti-diskriminacija.

Sredstva koja će pobednicima takmičenja dodeliti Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave iznose 8.360.000,00 dinara. Pobednici u svakoj od četiri oblasti steći će pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 2.090.000,00 dinara.

Pored sredstava koja dodeljuje Ministarstvo, a u cilju dodatnog podsticaja razvoju i primeni principa dobrog upravljanja u radu lokalnih samouprava, pobednici konkursa biće nagrađeni i donacijom IKT opreme (u vrednosti od ukupno 5.000.000,00 dinara) koju dodeljuje Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO)  iz sredstava Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu” koji podržava Vlada Švajcarske. 

Lokalne samouprave ne konkurišu po posebnom postupku za donaciju IKT opreme koju dodeljuje SKGO, već dostavljaju prijavni formular prema uslovima Javnog poziva za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2023. godini.

Pristigle prijave će na osnovu unapred definisanih kriterijumima ocenjivati komisija koju čine predstavnici Ministarstva i SKGO. Nakon evaluacije, komisija će formirati predlog odluke o dodeli nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave za svaku od navedenih oblasti i dostaviti ga ministru državne uprave i lokalne samouprave, koji donosi odluku.

Sa lokalnim samoupravama kojima bude dodeljena nagrada, Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju sredstava godišnje nagrade i izvršiti prenos odobrenog iznosa.

Takođe, SKGO će sa pobednicima konkursa potpisati posebne ugovore koji će sadržati preciznu specifikaciju sadržaja donacije koja se dodeljuje iz budžeta Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“.

Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku RS“.

Tekst Javnog poziva i prijavni formular nalaze se na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave: https://mduls.gov.rs/obavestenja/javni-poziv-za-dodelu-godisnjih-nagrada-za-najbolje-opstinske-gradske-uprave-u-2023-godini/.

Zajedničko obaveštenje MDULS i SKGO za lokalne samouprave koje konkurišu za godišnju nagradu za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2023. godini možete preuzeti OVDE.