Vesti

PRVA SEDNICA ODBORA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Prva, konstitutivna sednica Odbora za energetsku efikasnost SKGO u novom sazivu održana je 5. marta 2004. godine u Beogradu. Sednicom je predsedavao dr Sava Popadić, predsednik Odbora i predsednik SO Kruševac. Nakon Konstituisanja Odbora i usvajanja Poslovnika o radu, Zoran Karajović, član IO SO Aleksandrovac je izabran za potpredsednika Odbora u novom sazivu.

Dogovoreno je da članovi Odbora do 19. marta 2004. godine dostave konkretne predloge za dopunu strategije i programa rada Odbora, u skladu sa temama koje su i na ovoj sednici prepoznate kao posebno zanimljive kako sa stanovišta stručnog pristupa problemima energetske efikasnosti i racionalnog gazdovanja energijom, tako i sa stanovišta problema sa kojima se u ovoj oblasti sreću lokalne zajednice. Sa novim predlogom za strategiju i program rada, Odbor će biti upoznat na narednoj sednici, koja je planirana za početak aprila.

Za sledeću sednicu je pomerena i prezentacija Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, koja je razvijanjem programa energetske efikasnosti u industriji, zgradarstvu i komunalnim delatnostima prepoznata kao važan partner lokalnim samoupravama u rešavanju konkretnih problema u ovoj oblasti.