Vesti

PRVA SEDNICA ODBORA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI I STANOVANJE SKGO

Prva, konstitutivna sednica Odbora za komunalne delatnosti i stanovanje Stalne konferencije gradova i opština u novom sazivu, održana je 4. marta 2004. godine u Beogradu. Konstitutivnoj sednici je predsedavao dr Dobrica Janković, potpredsednik skupštine opštine Smederevo i predsednik Odbora.

Nakon usvajanja Poslovnika o radu Odbora i izbora Miomira Pešića, člana IO SG Niša, za potpredsednika Odbora, sednica je nastavljena po usvojenom dnevnom redu.

Najpre su predstavnici partnerske organizacije, GTZ- projekta "Modernizacija komunalnih usluga", predstavili svoje aktivnosti, a potom je Odbor usvojio izveštaj o dosadašnjim aktivnostima na Projektu pomoći malim opštinama u oblasti komunalnih delatnosti, koji sadrži i spisak 15 opštinskih projekata koje će GTZ podržati u narednom periodu. Svečano potpisivanje pojedinačnih ugovora između GTZ i 15 opština biće održano 8. marta 2004. godine u prostorijama SKGO.

Odbor je sa posebnom pažnjom razmatrao predlog za plan rada u narednoj godini. Ocenjeno je da je predlog vrlo dobar, sveobuhvatan i da predloženim temema pokriva dobar deo najaktuelnijih pitanja u ovoj oblasti. Dogovoreno je da se na prvoj narednoj sednici, koja je planirana za 24. mart, usvoji plan rada, a da se predlozi za dopune i nove predloge dostave Sekretarijatu do 16. marta 2004.

Na sednici je još usvojen predlog o formiranju radnih grupa za podršku realizacije strateškog plana Odbora. Usvojeni predlog predviđa tri radne grupe: Radna grupa 1 - za oblast upravljanja komunalnim otpadom Radna grupa 2 - za oblast vodosnabdevanje Radna grupa 3 - za oblast poslovanja komunalnih preduzeća. Radne grupe bi trebalo da podrže rad Odbora u realizaciji Strateškog plana, kao i pri sprovođenju odluka Odbora u oblastima za koje su nadležne. Radne grupe će biti osnovane na narednoj sednici Odbora formalnom odlukom. Za predsedavajuće Radnih grupa su izabrani g-đa Dušanka Vučurović iz SO Ada, Radna grupa 1, g. Andraš Kolar iz Ade, Radna grupa 2 i g. Dragan Spasojević, Radna grupa 3.