Vesti

SASTANK SA PREDSEDNICIMA ODBORA SKGO

U Beogradu je 05. februara 2004. godine održan satanak sa novoizabranim predsednicima odbora SKGO (spisak prisutnih u prilogu). Sastankom je predsedavao Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO.

Za sastanak je predviđen sledeći dnevni red:

1. Prezentacija Stalne konferencije
2. Predlozi za sastav odbora u novom sazivu
3. Rad odbora u narednom periodu
4. Pitanja i predlozi

1. PREZENTACIJA STALNE KONFERENCIJE

Budući da je jedna od svrha sastanka bilo međusobno upoznavanje predsednika Odbora sa sekretarima Odbora to je realizovano predstavljanjem svih prisutnih za stolom.

U uvodu, Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO je pozdravio prisutne u svoje i u ime predsednika SKGO, Vlatka Rajkovića, koji je bio sprečen da prisustvuje današnjem sastanku. Zatim je prezentovao ukratko rad SKGO, strukturu i potrebe SKGO za radom odbora, kao i njihov odnos sa Predsedništvom.

2. PREDLOZI ZA SASTAV ODBORA U NOVOM SAZIVU

Pre sastanka svim predsednicima Odbora podeljene su liste predloženih članova odbora, radi konsultovanja i mogućih sugestija predsednika odbora. S obzirom na to da broj članova odbora i imenovanje članova odbora vrši Predsedništvo, usaglašene liste članova odbora su predlog Predsedništvu za njihovo imenovanje.

Predlog članova odbora sastavljen je na osnovu prijava koje su poslali članovi SKGO, a poštujući kriterijume za sastav organa SKGO po kojima je potrebno da svaki organ odražava ukupnu strukturu članstva.

3. RAD ODBORA U NAREDNOM PERIODU

Na osnovu materijala koji je dostavljen uz poziv predsednicima odbora (Izveštaj o radu odbora u prethodnom sazivu sa analizom stanja u oblasti kojom se odbor bavi i programom rada) predsednici odbora izneli su koje teme i pravce rada, navedene u materijalu i prema njihovom mišljenju, smatraju prioritetnim u budućem radu odbora. Stavovi predsednika odbora biće ugrađeni u predlog programa i plana rada koji će usvajati odbori na svojim konstitutivnim sednicama.

Među ostalim predlozima od značaja za budući rad odbora posebno se izdvaja predlog da odbori rade na osnovu strateškog plana koji bi se odnosio na ceo njihov mandat. Takođe, istaknuta je potreba da se sve sugestije, predlozi, amandmani i ostali stavovi sa sednica odbora pripremaju u pismenom obliku, kako bi SKGO mogla brže i lakše da ostvaruje svoju osnovnu misiju, zastupanje interesa gradova i opština pred centralnim organima. Naglašena je potreba prevladavanja forumskog načina rada kao jedine forme zastupljene u radu organa SKGO i i potreba bržeg reagovanja SKGO u hitnim situacijama, što će omogućiti i veće prisustvo SKGO u medijima i veći značaj asocijacije.

Na osnovu svih stavova izražena su očekivanja da će novi predsednici odbora, u situaciji kada je stručna služba SKGO dovoljno ojačala da obezbeđuje stalne sekretare odbora, biti mnogo aktivniji u radu asocijacije i iskoristiti SKGO kao prostor za dalju afirmaciju lokalne samouprave i njenih predstavnika.

Na završetku sastanka nagovešteno je da će svi odbori SKGO održati konstitutivne sednice do početka marta, odnosno u roku od dve nedelje od održavanja konstitutivne sednice Predsedništva koje treba da bude održano do 20. februara.


Učesnici sastanka:

Goran Rakovac, predsednik SO Velika Plana i predsednik Odbora za lokalnu samoupravu i lokalne finansije,
Borislava Kruška, predsednica SO Pančevo i predsednica Odbora za međunarodnu saradnju
Sanela Pincolić, šef kabineta predsednika SO Pančevo
Zoran Matić, potpredsednik SO Šabac i predsednik Odbora za privredni razvoj
Dobrica Janković, potpredsednik SO Smederevo i zamenik predsednika Odbora za komunalne delatnosti
Sava Popadić, predsednik SO Kruševac i predsednik Odbora za energetsku efikasnost
Krsta Kalčić, predsednik SO Bor i predsednik Odbora za zaštitu životne sredine
Miroslav Martić, predsednik SO Užice i predsednik Odbora za socijalnu politiku
Zoran Petrović, načelnik odeljenja za urbanizam opštine Zvezdara i zamenik predsednika Odbora za urbanizam
Ivana Dirak, šef protokola SO Jagodina, zamenik predsednika Odbora za Kulturu, omladinu i sport
Zigfrid Brenke, šef kancelarije GTZ Projekta modernizacije komunalnih usluga
Saša Nedeljković, savetnik za energetsku efikasnost u komunalnoj energetici Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije
Aleksandar Đukić, zamenik šefa Tima za saradnju sa asocijacijom SLGRP
Đorđe Staničić, generalni sekretar
Zorica Vukelić, zamenik generaknog sekretara
Dragan Andrić, sekretar Odbora za socijalnu politiku
Slađana Grujić, sekretar Odbora za privredni razvoj
Kristina Šreder-Kovrlija, sekretar Odbora za zaštitu životne sredine
Pera Marković, sekretar Odbora za lokalnu samoupravu i lokalne finansije
Miodrag Gluščević, sekretar Odbora za komunalne delatnosti i stanovanje
Marija Šošić, sekretar Odbora za urbanizam
Marko Moračić, sekretar Odbora za usluge članstvu
Ljubinka Kaluđerović, koordinator rada odbora
Radisav Drobnjak, savetnik u SKGO
Sofija Ilić, koordinator za komunikacije SKGO.