Vesti

Agencija za razvoj infrastrukture lokalne samouprave

Vlada Republike Srbije osnovala je, 27. novembra 2003. godine, Agenciju za razvoj infrastrukture lokalne samouprave. Njen glavni zadatak biće pomoć opštinama i javnim komunalnim preduzećima čiji su osnivači opštine da sakupe finasijska sredstva neophodna za realizaciju projekata od prioritetnog značaja za razvoj opštinske infrastrukture. Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) pruža programu tehničku i finansijsku podršku.

Agencija je zvanično predstavljena 12. decembra 2003. godine na 33. skupštini Stalne konferencije gradova i opština, kada je potpisan i Sporazum o donaciji između EAR i Vlade Republike Srbije. Očekuje se uspešna saradnja sa najvažnijim međunarodnim organizacijama i institucijama, odnosno bankama za razvoj kao što su Evropska banka za obnovu i razvoj, Svetska banka, Kfw i Evropska investiciona banka.