Vesti

ODRŽANA V SEDNICA ODBORA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI

31.01.2003,


U petak, 31. januara 2003., u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije, održana je peta sednica Odbora za komunalne delatnosti. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora, g. dr. Vlatko Rajković, predsednik Skupštine grada Kragujevca. Sednici su, osim članova Odbora, prisustvovali i predstavnici Nemačke organizacije za tehničku saradnju GTZ.

Na sednici je usvojen Termin plan rada Odbora za ovu godinu i diskutovano je o prioritetima u zakonodavnoj oblasti za 2003. Na sednici je, takođe, raspravljano o detaljima studijskog putovanja članova Odbora u Grac. Pomenuto studijsko putovanje u Grac će, uz pomoć GTZ projekta "Modernizacija komunalnih usluga", biti realizovano u martu ove godine.