Vesti

Ugovor između GTZ - Nemačke organizacije za tehničku saradnju i 15 mal...

U prostorijama Stalne konferencije gradova i opština 8. mart...

Pročitaj više

PRVA SEDNICA ODBORA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Prva, konstitutivna sednica Odbora za energetsku efikasnost SKGO u novom sazivu...

Pročitaj više

PRVA SEDNICA ODBORA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI I STANOVANJE SKGO

Prva, konstitutivna sednica Odbora za komunalne delatnosti i stanovanje Stalne k...

Pročitaj više

PRVA SEDNICA ODBORA ZA KULTURU, OMLADINU I SPORT

Odbor za kulturu, omladinu i sport održao je svoju Prvu, konstitutivnu sednicu u...

Pročitaj više

PRVA SEDNICA ODBORA ZA SOCIJALNU POLITIKU SKGO U NOVOM SAZIVU

Prva, konstitutivna sednica Odbora za sociijalnu politiku Stalne konferencije gr...

Pročitaj više

PRVA SEDNICA ODBORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U NOVOM SAZIVU

Prva, konstitutivna sednica Odbora za zaštitu životne sredine Stalne konferencij...

Pročitaj više