Vesti

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU: «Stanje zakonodavsta u oblasti zaštite živ...

29. oktobra 2004. godine u Stalnoj konferenciji gradova i opština održa...

Pročitaj više

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I DONATORA...

U četvrtak, 14. oktobra 2004. godine, u Stalnoj konferenciji gradova i...

Pročitaj više

ODRŽAN SASTANAK U SKGO: Funkcionisanje lokalnih vlasti po novom Zakonu...

U okviru priprema za predstavljanje funkcionisanja lokalnih vlasti po n...

Pročitaj više

OBJAVLJENA BROŠURA: Prvi nacrt Kodeksa za lokalne zvaničnike u Srbiji

U okviru promocije projekta Nacionalna kampanj...

Pročitaj više

OBJABLJEN NOV BROJ BILTENA SKGO Info

Stalna konferencija gradova i opština objavila je nov, 8. br...

Pročitaj više

SUSRET KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA BEOGRADA SA DELEGACIJOM SAVETA EVRO...

U Stalnoj konferenciji gradova i opština održan je 17. septembra, uo...

Pročitaj više