Vesti

SLOVAK AID – Konkurs za podršku razvojnim projektima u Srbiji


Slovačka agencija za međunarodnu saradnju (SAMRS) je 30. aprila 2007. godine objavila konkurs za podršku razvojnim projektima u Srbiji – Slovak Aid. Na ovaj konkurs se mogu prijaviti samo slovački učesnici koji imaju partnere u Srbiji.

Ukoliko želite da ostvarite kontakt sa potencijalnim partnerom u Slovačkoj, možete se obratiti Ambasadi Slovačke Republike u Beogradu.

Stalna konferencija gradova i opština Vam, takođe, stoji na raspolaganju u procesu pronalaženja partnerske opštine u Slovačkoj.

Prevod teksta konkursa.

Originalni tekst konkursa (na slovačkom jeziku), kao i neophodna prateća dokumenta, možete pronaći na internet adresi: http://www.slovakaid.mfa.sk/index.php/article/articleview/253/1/7

Za više informacija možete kontaktirati g-đicu Milenu Maksimović na telefon 011 3223 446, ili elektronskim putem na adresu milena.maksimovic@skgo.org