Konkursi

Instagram foto-konkurs grada Beograda - Održiva mobilnost za zdraviji život

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA – SAVEZ GRADOVA I OPŠTINA SRBIJE I GRAD BEOGRAD, OBJAVLJUJU

JAVNI POZIV

ZA IZBOR NAJBOLJE FOTOGRAFIJE NA TEMU „ODRŽIVA MOBILNOST ZA ZDRAVIJI ŽIVOT“ u okviru kampanje grada Beograda povodom Evropske nedelje mobilnosti

 • Opšte informacije o javnom pozivu

Cilj sprovođenja javnog poziva je podizanje svesti građana grada Beograda o značaju  i koristima korišćenja nemotorizovanih vidova prevoza (primer: vožnja bicikla, trotineta, rolera, pešačenje, odnosno svi vidovi nemotorizovanog prevoza) u cilju unapređenja kvaliteta vazduha i životne sredine u gradu, a sve u skladu sa  ciljevima Plana održive urbane mobilnosti za grad Beograda, u okviru obeležavanja manifestacije Evropska nedelja mobilnosti.

 • Organizatori 

Javni poziv raspisuje Stalna konferencija gradova  i opština – Savez gradova i opština Srbije u svojstvu nacionalnog koordinatora Evropske nedelje mobilnosti za Republiku Srbiju, za potrebe grada Beograda, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

 • Uslovi i pravila učešća

Konkurs će biti organizovan na zvaničnoj stranici društvene mreže Instagram Grada Beograda  ( https://www.instagram.com/grad_beograd/). Učešće na konkursu je moguće postavljanjem fotografije na lični Instagram profil učesnika, uz obeležavanje „tagovanje“ Instagram profila grada Beograda - @grad_beograd ili obeležavanjem fotografije oznakom  #mobilnostzazdravlje.

Fotografije svojim sadržajem treba da budu usklađene sa temom Evropske nedelje mobilnosti „Održiva mobilnost za zdraviji život“ (primer: korišćenje javnog prevoza, vožnja bicikla, trotineta, rolera, pešačenje i drugi vidovi nemotorizovanog prevoza). Pobednici konkursa su u obavezi da po zahtevu organizatora dostave originalnu fotografiju u elektronskom obliku, minimalne rezolucije 3456×2304  piksela.

Broj fotografija jednog korisnika nije ograničen, a kako bi fotografije bile vidljive na profilu grada Beograda, svi učesnici tokom trajanja konkursa moraju svoje lične profile učiniti javnim (opcija PUBLIC).

Svi učesnici na konkursu su dužni da obezbede saglasnost lica koje se nalaze na fotografijama pre postavljanja na društvenu mrežu Instagram.

 • Učesnici

Fotografije moraju biti originalne i napravljene na teritoriji grada Beograda, a učesnici konkursa mogu biti svi građani Republike Srbije - korisnici društvene mreže Instagram.

Ukoliko su pobednici konkursa maloletna lica, prilikom preuzimanja nagrada potrebno je prisustvo roditelja ili staratelja.

Učešće na konkursu nije dozvoljeno članovima Komisije za izbor pobednika, kao i članova njihove uže porodice (roditelj, supružnik, deca, sestre i braća).

 • Izbor pobednika i nagrade

Odluku o izboru pobednika konkursa doneće Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koju obrazuje SKGO i koju će činiti predstavnici grada Beograda, Delegacije Evropske unije, UNDP i SKGO.

Prvu nagradu obezbeđuje Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a drugu i treću Program Ujedinjenih nacija za razvoj i to:

               I nagrada – vaučer za kupovinu električnog trotineta u vrednosti od 60 000 dinara

               II nagrada - vaučer za kupovinu bicikla u vrednosti od 40 000 dinara

               III nagrada – vaučer za kupovinu rolera u vrednosti od 20 000 dinara.

Najbolje rangirane fotografije biće izložene u štampanom obliku na javnoj površini u gradu Beogradu u periodu od 16. do 22. septembra 2021. godine. Nagrade pobednicima će biti uručene tokom trajanja manifestacije Evropska nedelja mobilnosti.

 • Autorska prava

Autori fotografija tagovanjem Instagram profila grada Beograda i obeležavanjem fotografije oznakom (heštag) prihvataju pravila učešća na Konkursu i saglasni su sa daljom distribucijom, publikovanjem i korišćenjem fotografija od strane organizatora Konkursa.

Učestvovanjem sa fotografijom učesnik automatski izjavljuje da je to originalno delo i da je jedini vlasnik autorskih prava. Učestvovanjem u nagradnom konkursu, učesnici zadržavaju potpuno autorsko pravo na fotografije, ali isto tako dozvoljavaju organizatoru punu, besplatnu, neopozivu, stalnu, ne-ekskluzivnu licencu širom sveta i prava korišćenja, uređivanja (uključuju grafičke elemente, dodavanje vodenog žiga sa informacijama o autoru itd.), pravo da reprodukuje, distribuira, prikazuje, objavljuje interno i eksterno preko svih svojih komunikacionih kanala, u celini ili delom, u vezi sa nagradnim konkursom, u bilo kojem mediju; uključujući, ali ne ograničeno na:

 • kreiranje kopija fotografije pomoću određene tehnike, uključujući štampanje, reprografiju i digitalno;
 • snimanje i reprodukcija kroz sve tehnike;
 • čuvanje u memoriji računara;
 • objavljivanje fotografije u štampanim medijima;
 • objavljivanje fotografije na veb sajtu grada Beograda i partnera;
 • objavljivanje fotografije u elektronskim, govornim i digitalnim izdanjima organizatora;
 • u aktivnostima organizatora, na internet servisima, posebno u oglašavanju u štampi, radiju, televiziji, internetu, na bilbordima, na otvorenom i na bilo kojim i svim internet veb-sajtovima i domenima, u mobilnim servisima, na promotivnim i reklamnim uređajima i drugim oblici promocije Evropske nedelje mobilnosti;
 • javni nastup, izložba, projekcija, reprodukcija i emitovanje i reemitovanje, kao i javno deljenje fotografije.

Od organizatora se neće tražiti da plaća bilo kakvu dodatnu naknadu ili traži bilo kakvo dodatno odobrenje u vezi sa ovlašćenim korišćenjem. Učesnici u nagradnom konkursu pristaju da organizator učini ili propusti da učini bilo kakvu radnju koja bi u suprotnom narušila moralna prava učesnika na njihovim fotografijama. Fotografije/video se takođe može koristiti u bilo kojem i svakom obliku i bilo kojoj i svim grafičkim podešavanjima i u kombinaciji sa drugim radovima, slikama i elementima, kao i u obliku kolekcije slika ili kolekcije korica. Učestvovanjem u nagradnom konkursu, učesnici pristaju da budu vezani za pravne uslove Instagrama https://help.instagram.com/581066165581870.

Učesnici u nagradnom konkursu bi trebalo da zadrže originalnu digitalnu datoteku svog unosa jer će se od njih tražiti da dokažu vlasništvo nad svojim radom, kao i da organizatoru pošalju fotografiju najveće moguće rezolucije (minimalno 3456×2304 piksela).

 • Lični podaci

Rukovodilac podacima koje učesnici dostave tokom nagradnog konkursa je organizator. Lične podatke koje učesnik dostavi organizator će obrađivati isključivo u svrhu odabira dobitnika i  slanja nagrada. Organizator će takođe objaviti imena i prezimena na svojim društvenim mrežama. Nakon odabira dobitnika i slanja nagrada, a najkasnije 3 meseca od dana pisanog dokaza o prijemu nagrade, organizator će izbrisati lične podatke dobitnika. Dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno. Lični podaci će biti obrađivani isključivo u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka.

 • Rokovi

Konkurs traje od 3. do 12. septembra 2021. godine u 24.00 časa.

 • Dodatne informacije

Za dodatne informacije možete se obratiti službi za informisanje SKGO: informisanje1@skgo.org  ili na broj telefona 7357-912.