Opšti kontakt podaci SKGO

­
Nikola Tarbuk
 • generalni sekretar
Ivan Milivojević
 • zamenik generalnog sekretara za usluge članstvu
 • Phone: +381 11 735 7904
 • Email: ivan.milivojevic@skgo.org
Marko Tomašević
 • zamenik generalnog sekretara za zastupanje
 • Phone: +381 11 735 7903
 • Email: marko.tomasevic@skgo.org
Edi Majstorović
 • programski direktor za sistem lokalne samouprave
 • Phone: +381 11 735 7932
 • Email: edi.majstorovic@skgo.org
Maja Stojanović Kerić
 • šef Odeljenja za pravni sistem lokalne samouprave / sekretar Predsedništva / Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti
 • Phone: +381 11 735 7935
 • Email: maja.stojanovic@skgo.org
Novak Gajić
 • šef Odeljenja za politički sistem lokalne samouprave
 • Phone: +381 11 735 7952
 • Email: novak.gajic@skgo.org
Ružica Aranđelović Ilić
 • šefica Odeljenja za javne nabavke u lokalnoj samoupravi
 • Phone: +381117357955
 • Email: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org
Marija Lukić
 • šefica Odeljenja za dobro upravljanje
 • Phone: +381 11 735 7937
 • Email: marija.lukic@skgo.org
Miloš Mucok
 • šef Odeljenja za upravljanje organizacijom i ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi
 • Phone: +381 11 7357970
 • Email: milos.mucok@skgo.org
Nataša Okilj
 • savetnica za rodnu ravnopravnost i antidiskriminaciju
 • Phone: +381 11 735 7956
 • Email: natasa.okilj@skgo.org
Nina Nikolić
 • savetnica za stručno usavršavanje
 • Phone: +381 11 735 7933
 • Email: nina.nikolic@skgo.org
Milena Radomirović
 • programska direktorka za planski sistem i javne finansije / menadžerka programa EU Exchange 6
 • Phone: +381 11 735 7940
 • Email: milena.radomirovic@skgo.org
Aleksandar Marinković
 • šef Odeljenja za strateško planiranje i javne politike / koordinator Komponente 1 na programu EU Exchange 6
 • Phone: +381 11 735 7945
 • Email: aleksandar.marinkovic@skgo.org
Dunja Pavićević
 • šefica Odeljenja za finansije i javnu svojinu
 • Phone: +381 11 735 7939
 • Email: dunja.pavicevic@skgo.org
Mirjana Knežević Panajotu
 • savetnica za planiranje i programsko budžetiranje / koordinatorka Komponente 2 i zamenica menadžera programa EU Exchange 6
 • Phone: +381 11 735 7947
 • Email: mirjana.knezevic@skgo.org
Nedeljko Ćurić
 • savetnik za planiranje i kapitalne projekte / savetnik za transparentnost budžeta na lokalnom nivou - program EU Exchange 6
 • Phone: +381 11 735 7946
 • Email: nedeljko.curic@skgo.org
Milica Railić
 • savetnica za planiranje i programsko budžetiranje / savetnica za razvojno planiranje na lokalnom nivou – program EU Exchange 6
 • Email: milica.railic@skgo.org
Bojana Gašić Praštalo
 • savetnica za javne finansije / koordinatorka Komponente 3 programa EU Exchange 6
 • Email: bojana.prastalo@skgo.org
Jelena Pločić
 • savetnica za planiranje i programsko bužetiranje / savetnica za srednjoročno planiranje na lokalnom nivou - program EU Exchange 6
 • Phone: +381 11 735 7961
 • Email: jelena.plocic@skgo.org
Anida Mujović
 • savetnica za kapitalno budžetiranje u lokalnoj samoupravi / savetnica za kapitalno budžetiranje na lokalnom nivou – program EU Exchange 6
 • Email: anida.mujovic@skgo.org
Slađana Grujić
 • programska direktorka za ekonomski razvoj
 • Phone: +381 11 735 7913
 • Email: sladjana.grujic@skgo.org
Jelena Mihajlović Tanasijević
 • šefica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj
 • Phone: +381 11 735 7914
 • Email: jelena.mihajlovic@skgo.org
Ljiljana Jovanović
 • šefica Odeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • Phone: +381 11 735 7943
 • Email: ljiljana.jovanovic@skgo.org
Anita Ratković
 • savetnica za lokalni ekonomski razvoj
 • Phone: +381 11 735 7915
 • Email: anita.popovic@skgo.org
Dr Jasmina Tanasić
 • programska direktorka za društveni razvoj
 • Phone: +381 11 735 7957
 • Email: jasmina.tanasic@skgo.org
Maja Knežević Romčević
 • šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i mlade
 • Phone: +381 11 735 79 58
 • Email: maja.knezevic@skgo.org
Nina Čehov
 • savetnica za prosvetu, sport i mlade
 • Phone: +381 11 735 7941
 • Email: nina.cehov@skgo.org
Dušan Jovanović
 • savetnik za socijalnu inkluziju
 • Phone: +381 11 735 7965
 • Email: dusan.jovanovic@skgo.org
Mirjana Komnenović
 • šefica Odeljenja za socijalnu i zdravstvenu zaštitu
 • Phone: +381 (11) 73 57 969
 • Email: mirjana.komnenovic@skgo.org
Igor Pucarević
 • savetnik za kulturu
 • Phone: +381 11 735 7954
 • Email: igor.pucarevic@skgo.org
Jovana Ilić
 • saradnica u Sektoru za društveni razvoj
 • Phone: +381 11 735 7960
 • Email: jovana.ilic@skgo.org
Miodrag Gluščević
 • programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti
 • Phone: +381 11 735 7908
 • Email: miodrag.gluscevic@skgo.org
Klara Danilović
 • šefica Odeljenja za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje
 • Phone: +381 11 735 7906
 • Email: klara.danilovic@skgo.org
Jana Pavlović
 • šefica Odeljenja za životnu sredinu, komunalne usluge, energetsku efikasnost i vanredne situacije
 • Phone: +381 11 735 7909
 • Email: jana.pavlovic@skgo.org
Miloš Alavanja
 • savetnik za upravljanje krizama i vanrednim situacijama
 • Phone: +381 11 735 7953
 • Email: milos.alavanja@skgo.org
Ana Ilić
 • šefica Kabineta generalnog sekretara
 • Phone: +381 11 735 7901
 • Email: ana.ilic@skgo.org
Darinka Sibinović
 • lična asistentkinja generalnog sekretara
 • Phone: +381 735 7900
 • Email: darinka.sibinovic@skgo.org
Smiljana Aleksić
 • saradnica u Kabinetu generalnog sekretara
 • Email: smiljana.aleksic@skgo.org
Milena Vojinović
 • šefica Službe za koordinaciju funkcija SKGO
 • Phone: +381 11 735 7930
 • Email: milena.vojinovic@skgo.org
Milica Janjić
 • savetnica za koordinaciju usluga članstvu
 • Email: milica.janjic@skgo.org
Željko Krnetić
 • šef Službe za informisanje i komunikaciju / savetnik za komunikacije na projektu „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“
 • Phone: +381 11 735 7911
 • Phone 2: +381 64 870 33 52
 • Email: zeljko.krnetic@skgo.org
Miloš Obradović
 • savetnik za informisanje i komunikaciju
 • Phone: +381 11 735 7912
 • Phone 2: +381 64 870 33 54
 • Email: milos.obradovic@skgo.org
Tanja Stojkov
 • saradnica za informisanje i komunikaciju
 • Phone: +381648703391
 • Email: tanja.stojkov@skgo.org
Andrea Gudurić Janjušević
 • savetnica za evropske integracije i međunarodnu saradnju
 • Phone: +381 11 735 7931
 • Email: andrea.guduric@skgo.org
Vladimir Zafirović
 • šef Službe za pripremu i sprovođenje projekata
 • Phone: +381 11 735 7942
 • Email: vladimir.zafirovic@skgo.org
Aleksandar Popović
 • savetnik za pripremu i sprovođenje projekata; menadžer projekta "Inicijativa za inkluziju faza 2"
 • Phone: +381 11 735 7925
 • Email: aleksandar.popovic@skgo.org
Danijela Počuča
 • savetnik za logistiku i administraciju projekata
 • Phone: +381 11 735 7944
 • Email: danijela.pocuca@skgo.org
Vladimir Jovanović
 • menadžer za upravljanje projektima / menadžer programa "Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou"
 • Phone: +381 11 735 7910
 • Email: vladimir.jovanovic@skgo.org
Jelena Zec
 • saradnica za inkluziju Roma na programu ,,Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou’’/ savetnica za pripremu i sprovođenje projekata
 • Phone: +381 11 735 7964
 • Email: jelena.zec@skgo.org
Sara Talijan
 • savetnica za pripremu i sprovođenje projekata
 • Phone: 011/3223-446
 • Email: sara.talijan@skgo.org
Sonja Vujin
 • menadžerka projekta "Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu"
 • Phone: +381 11 735 79 71
 • Email: sonja.vujin@skgo.org
Ana Rajković
 • saradnica za sprovođenje grantova na programu „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“
 • Phone: +381 11 735 7951
 • Email: ana.rajkovic@skgo.org
Biljana Božović
 • savetnica za finansiranje grantova na programu „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“
 • Phone: +381 11 735 7959
 • Email: biljana.bozovic@skgo.org
Marko Tešić
 • šef Službe za pravne poslove i nabavke
 • Phone: +381 11 735 7938
 • Email: marko.tesic@skgo.org
Slavica Čpajak
 • savetnica za nabavke
 • Phone: +381 11 735 7922
 • Email: slavica.cpajak@skgo.org
Marija Cvijović
 • savetnica za arhivu i radnu evidenciju
 • Phone: +381 11 735 7924
 • Email: marija.cvijovic@skgo.org
Tanja Cvetkov
 • šefica Službe za finansije i računovodstvo
 • Phone: +381 11 735 7920
 • Email: tanja.cvetkov@skgo.org
Rajna Todosijević
 • računovođa
 • Phone: +381 11 735 7919
 • Email: rajna.todosijevic@skgo.org
Ivana Baltić
 • savetnica za projektne finansije
 • Phone: +381 11 735 7921
 • Email: ivana.baltic@skgo.org
Ranka Ćuk
 • zamenica šefa Službe za finansije i računovodstvo / finansijska menadžerka na programu EU Exchange 6
 • Phone: +381 11 735 7916
 • Email: ranka.cuk@skgo.org
Jelena Gavrilovski
 • blagajnica; finansijski asistent na projektu "Upravljanje ljudskim resursima u lokalnim samoupravama - faza 2"
 • Phone: +381 11 735 7917
 • Email: jelena.gavrilovski@skgo.org
Nikola Todosijević
 • savetnik za finansije
 • Phone: +381 11 735 7918
 • Email: nikola.todosijevic@skgo.org
Gina Bojčić
 • tehnička saradnica - rukovalac bifea
 • Phone: +381 11 735 7926
 • Email: gina.bojcic@skgo.org
Aleksandar Stanković
 • šef Službe za logistiku i tehničku podršku
 • Phone: +381 11 735 7967
 • Email: aleksandar.stankovic@skgo.org
Marko Mirković
 • vozač/ekonom
 • Phone: +381 11 735 7968
 • Email: marko.mirkovic@skgo.org
Vitomir Alavanja
 • domar/magacioner
Senka Kanazir
 • tehnička saradnica
Boško Nenadović
 • stručni saradnik za informacione tehnologije
 • Phone: +381 11 735 7929
 • Email: bosko.nenadovic@skgo.org
Branka Živković
 • saradnica za vođenje baza podataka i tehničku podršku
 • Phone: +381 11 735 7948
Srećko Jovančević
 • šef Službe za informacione tehnologije
 • Phone: +381 11 735 7950
 • Email: srecko.jovancevic@skgo.org