Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Lokalna poreska administracija

Utvrđivanje boravišne takse za fizička lica

05.07.2023
Lokalna poreska administracija

Utvrđivanje lokalne komunalne takse za firmarinu i lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru

17.10.2023
Lokalna poreska administracija

Podsetnik/opomena/upozorenje za neplaćene javne prihode

19.10.2023
Lokalna poreska administracija

Povraćaj više ili pogrešno plaćenih lokalnih javnih prihoda

23.10.2023
Lokalna poreska administracija

Prinudna naplata neplaćenih javnih prihoda - fizička lica

06.07.2023
Lokalna poreska administracija

Prinudna naplata neplaćenih javnih prihoda - pravna lica

06.07.2023
Lokalna poreska administracija

Utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

19.10.2023
Lokalna poreska administracija

Utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige

17.10.2023
Lokalna poreska administracija

Utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige

19.12.2022
Društvene delatnosti

Naknada troškova prevoza redovnih učenika koji pohađaju srednju školu sa sedištem na teritoriji koja se graniči sa teritorijom grada/opštine

13.04.2023
Društvene delatnosti

Naknada dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada/opštine

13.04.2023

Obrazac - 13.4.2023.

Društvene delatnosti

Naknada troškova internatskog smeštaja učenika sa smetnjama u razvoju

13.04.2023