Mreža načelnika uprava gradova i opština i uprava gradskih opština

Mreža načelnika gradova i opština i uprava gradskih opština je radno  telo SKGO koje je osnovano u cilju uspostavljanja kontinuiranog praćenja  primene propisa i međusobne razmene znanja i iskustava najviših  rukovodioca iz lokalne uprave.

Članovi Mreže su načelnici uprava  gradova i opština i gradskih opština koje imaju upravu kao jedinstveni  organ i načelnici uprava zaduženih za opšte poslove i gradovima i  opštinama koje imaju više uprava.

U okviru svog delokruga Mreža načelnika gradova i opština i uprava gradskih opština između ostalog:

  • razmatra  pitanja konkretne primene nacionalnih propisa i definiše predloge prema  organima SKGO za reformu i unapređenje propisa koji delimično ili u  potpunosti uređuju pitanja lokalne samouprave i rada lokalne uprave,  posebno sistemskih propisa (lokalnu samoupravu, teritorijalnu  organizaciju, lokalne izbore, lokalnu administraciju i dr.) i propisa  koji uređuju poslove opšte uprave (matične knjige, prava građana, pravna  zaštita JLS, i dr.);
  • razmatra pitanja unapređenja formalnog i sadržinskog kvaliteta lokalnih propisa i po potrebi predloge Modela lokalnih propisa koje priprema SKGO i daje mišljenja o njihovoj formi i sadržaju;
  • predstavlja  platformu za razmenu mišljenja i informacija između predstavnika  lokalne samouprave i pokrajinskih i nacionalnih organa po pitanjima i  oblastima koje pokriva Mreža;
  • služi kao forum za razmenu  iskustava, znanja i najbolje prakse članova Mreže u organizovanju i  obavljanju poslova lokalne uprave;
  • predstavlja mehanizam praćenja i prikupljanja informacija ili podataka iz specifičnih oblasti delokruga Mreže.

Mreža  funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i  putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između  članova i koordinatora Mreže.

Koordinator Mreže: MAJA STOJANOVIĆ KERIĆ, šef Odeljenja za pravni sistem lokalne samouprave