Mreža za rodnu ravnopravnost

Mreža za rodnu ravnopravnost je osnovana u cilju što boljeg sprovođenja zakona i praktičnih politika u oblasti rodne ravnopravnosti. Mreža za rodnu ravnopravnost je formirana kako bi obezbedila podršku stručnjacima i stručnjakinjama u gradovima i opštinama, odbornicima i odbornicama, članovima i članicama radnih tela za rodnu ravnopravnost, radi efikasnijeg sprovođenja mera za unapređenje rodne ravnopravnosti. Kako je ova tema horizontalna i može biti povezana sa brojnim nadležnostima rada lokalne samouprave, cilj nam je da mreža bude otvorena za stručnjake i stručnjakinje različitih profila i sve zainteresovane strukture donosilaca odluka.

U okviru svog delokruga Mreža za rodnu ravnopravnost je zadužena da:

  • bude mehanizam komunikacije i razmene informacija SKGO sa njenim članicama po pitanjima koje pokriva rad Mreže;
  • bude mehanizam za razmenu iskustva i znanja članica o poboljšanju uslova za unapređenje rodne ravnopravnosti, kao i o najboljoj praksi u organizovanju i obavljanju ovih poslova;
  • razmatra pitanja konkretne primene propisa i definiše predloge prema Predsedništvu i nadležnim odborima SKGO, za reformu i unapređenje propisa koji delimično ili u potpunosti uređuju pitanja rodne ravnopravnosti, i
  • razmatra pitanja delotvornosti različitih oblika institucionalne podrške unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorke Mreže.

Koordinatorka Mreže: Nataša Okilj, savetnica za rodnu ravnopravnost i antidiskriminaciju