Mreža za upravljanje ljudskim resursima

Mreža za upravljanje ljudskim resursima je radno telo SKGO, osnovana u cilju pružanja podrške jedinicama lokalne samouprave u oblasti upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, kao i jačanja kapaciteta gradova i opština u obavljanju nadležnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Članovi SKGO Mreže su zaposelni u lokalnoj samoupravi koji se bave poslovima vezanim za funkciju upravljanja ljudskim resursima.

U okviru svog delokruga Mreža za upravljanje ljudskim resursima obavlja sledeće poslove:

  • razmatra pitanja konkretne primene postojećih propisa i definiše predloge prema Predsedništvu SKGO i nadležnim odborima, za reformu i unapređenje propisa koji se direktno ili indirektno odnose na oblast upravljanja ljudskim resursima;
  • razmatra pitanja delotvornosti različitih oblika institucionalne podrške unapređenju rada zaposlenih u gradovima i opštinama u oblasti upravljanja ljudskim resursima;
  • razmatra pitanja unapređenja formalnog i sadržinskog kvaliteta lokalnih propisa u oblasti upravljanja ljudskim resursima i predlaže Modele akata koje priprema SKGO i daje mišljenja o njihovoj formi i sadržaju;
  • razmenjuje iskustva, znanja i najbolje prakse sa članovima Mreže i međusobno;
  • utvrđuje potrebe lokalne samouprave i pruža podršku u izradi različitih akata koji se odnose na funkciju upravljanja ljudskim resursima;
  • usklađuje stavove i pronalazi najbolja zajednička rešenja kroz interaktivni pristup i konstantnu komunikaciju sa članovima Mreže;
  • prepoznaje sistemske izazove u oblasti upravljanja ljudskim resursima i pruža podršku lokalnoj samoupravi u prevazilaženju istih.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatora Mreže.

Koordinator Mreže: Miloš Mucok, savetnik za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi.